Handmade faience pots

โครงการแฮนด์เมดเชียงใหม่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล โครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือซึ่งเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาช่วยบอกเล่าประวัติศาสตร์และนำเสนองานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในเวทีระดับสากล อาทิ งานผ้าและสิ่งทอ เครื่องเซรามิค การแปรรูปไม้ เป็นต้น    

โครงการฯ ได้เปิดตัวเว็บไซต์แฮนเมดเชียงใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2012 เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเรื่องราวและนำเสนอสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือในรูปแบบมัลติมีเดียโดยผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถชมวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดสูงได้ นอกจากนี้บริติช เคานซิลยังได้นำผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรมาร่วมพัฒนาโครงการฯในด้านต่างๆ อีกด้วย ขณะนี้โครงการฯ กำลังคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมและศิลปินอิสระเพื่อเข้าร่วมโครงการแฮนเมดเชียงใหม่เฟส 2 โดยจะประกาศผลในเดือนมีนาคมและเปิดตัวผลงานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2013 นี้
  

 

 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง