นำเสนองานหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้โดนใจ

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนจะต้องมีโอกาสนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียนกันมาบ้างแล้ว แต่บางคนอาจเกิดความไม่มั่นใจในการนำเสนอหรือแม้แต่พูดประโยคติดขัด ไม่ลื่นไหล การนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากน้อง ๆ มีขั้นตอนและรู้ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรใช้ในการนำเสนอ 

บริติช เคานซิล พร้อมที่จะช่วยให้น้อง ๆ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำเสนองานหน้าชั้นได้โดยไม่ติดขัดและมั่นใจ หากพร้อมแล้วมาติดตามประโยคภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง

1) เริ่มต้นด้วยการทักทาย (Welcoming your audiences)

● Good afternoon, everybody (ทักทายแบบไม่เป็นทางการ)

● Good morning, ladies and gentlemen (ทักทายแบบเป็นทางการ)

2) แนะนำตัวและจุดประสงค์ (Introducing your subject)

● I am going to talk about… (ในวันนี้ ผม/ดิฉัน จะพูดเกี่ยวกับ…)

● The purpose of my presentation is to… (จุดประสงค์ของการนำเสนอของ ผม/ดิฉัน คือ…)

3) บอกถึงภาพรวมในการนำเสนอ (Outlining your structure)

● After that we’ll consider … (หลังจากนั้นเราจะมาพิจารณาเกี่ยวกับ …)

● Finally, I’ll summarize my presentation … (และท้ายสุด ผม/ดิฉัน จะสรุปการพรีเซนต์ …)

4) พูดคุยกับผู้ฟังในตอนท้าย (Talking to audiences)

● Thank you for listening / for your attention (ขอบคุณสำหรับการรับฟังการนำเสนอ)

● Would anyone like to ask any questions? (ใครต้องการจะถามคำถามอะไรไหม?)

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความรู้ในการนำเสนองานได้อย่างมั่นใจขึ้น การพัฒนาและต่อยอดทางภาษาในทักษะต่าง ๆ ทำได้ไม่ยากเลย