ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ 

หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย)

ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ ทำงานที่บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 มีหน้าที่ดูแลโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการด้านหัตถกรรมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมผ่านการเชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร และจัดทำโครงการในหัวข้อพื้นที่สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีขึ้นผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือในหลายรูปแบบของทั้งสองประเทศ ดร. พัชรวีร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอกด้านโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

« กลับสู่หน้าหลัก