The King's School, Canterbury

เมือง: Canterbury

www.kings-school.co.uk

The King's School, Canterbury (International College) ประวัติการศึกษาย้อนหลังไปถึง คศ. 597 เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและอาจจะเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 3-18 ปีในสองโรงเรียนที่แยกกันและเชื่อมโยงกันคือ The King's School, Canterbury และ The Junior King's School, Canterbury

วิทยาลัยนานาชาติจะเป็นสมาชิกล่าสุดของครอบครัวคิงนี้ จะเปิดในเดือนกันยายนปี 2018 ในอาคารอันล้ำสมัยที่ออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำของกรุงลอนดอน นักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นั้น แต่ได้รับการศึกษาที่ผสมผสานนวัตกรรมแบบดั้งเดิมและทันสมัยเข้าด้วยกันซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่เป็นสากล

วิทยาลัยจะมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่นักเรียนอายุ 11-16 ปีซึ่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของพวกเขา และเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนระดับสูงที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อของพวกเขา นักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาของคิงส์ซึ่งรับรองความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในโรงเรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน พวกเขาจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ GCSE และจะได้รับการสนับสนุนและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยม 

คิงส์เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทุกด้าน โดยมอบโอกาสการเรียนรู้มากมาย วิทยาลัยจะเป็นชุมชนระดับโลกซึ่งจะต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากทุกชาติและศาสนา