เมือง: สหราชอาณาจักร 

ภูมิภาค: สหราชอาณาจักร

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

INTO - ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานานาชาติ 

ทุก ๆ ปี INTO ได้ให้ความความช่วยเหลือนักศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลกให้ได้เรียนในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้ตามความฝัน เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรพิเศษที่ทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ INTO ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนหลักสูตร เพื่อช่วยแบ่งเบาความกังวล และทำให้ผู้เรียนสามารถทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ ที่ INTO เรายืนยันที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้นักเรียนทุกคน    

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 50% ของค่าเรียน ให้กับนักเรียนที่มีประวัติผลการเรียนดี