INTO University Partnerships

เมือง: สหราชอาณาจักร 

ช่วงอายุของนักเรียน: 16-25 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทุก ๆ ปี INTO ได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากนานาประเทศทั่วโลกให้ได้เรียนในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้ตามความฝัน เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรพิเศษที่ทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษวิชาการ ปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท

นอกจากนี้ INTO ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนหลักสูตร เพื่อช่วยแบ่งเบาความกังวล และทำให้ผู้เรียนสามารถทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ ที่ INTO เรายืนยันที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้นักเรียนทุกคน    

ผู้เรียนจะได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนในต่างประเทศ การศึกษาที่มีคุณภาพในต่างประเทศจะช่วยพัฒนาทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ์ระดับนานาชาติที่จะช่วยยกระดับทางอาชีพ เราอยากให้ผู้เรียนเริ่มต้นเส้นทางการทำงานอย่างดีที่สุด นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราเลือกที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การเรียนในต่างประเทศอาจจะมีความท้าทายและมีเรื่องให้ตัดสินใจอยู่เสมอ เราจะคอยช่วยสนับสนุนผู้เรียนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมุ่งมั่นในการเรียนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เรายังมีทุนการศึกษาสูงสุด 50% ให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบ

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 50% ของค่าเรียน ให้กับผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.intostudy.com/en/study-abroad/country-guides/uk/scholarships