วิธีเปลี่ยน Active เป็น Passive Voice ง่ายๆ ไม่ต้องจำ

Active voice และ Passive voice มีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ บริติช เคานซิลจึงขอพาคุณมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนจาก Active voice เป็น Passive voice เพื่อช่วยให้การสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดของคุณนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่ามัวรอช้ามาพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มคะแนนสอบไปด้วยกัน

วิธีเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

1) Present simple tense

รูปแบบประโยค

S + V. to be + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I make a cake.

Passive voice: A cake is made.

2) Present continuous

รูปแบบประโยค

S + is, am, are + being + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I'm making a cake.

Passive voice: A cake is being made.

3) Past simple

รูปแบบประโยค

S + was, were + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I made a cake.

Passive voice: A cake was made.

4) Past continuous

รูปแบบประโยค

S + was, were + being + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I was making a cake.

Passive voice: A cake was being made.

5) Present perfect

รูปแบบประโยค

S + has, have + been + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I have made a cake.

Passive voice: A cake has been made.

6) Past perfect

รูปแบบประโยค

S + had + been + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I had made a cake.

Passive voice: A cake had been made.

7) Future simple

รูปแบบประโยค

S + will + be + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I will make a cake.

Passive voice: A cake will be made.

8) Future continuous

รูปแบบประโยค

S + will be + being + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I'm going to make a cake.

Passive voice: A cake is going to be made.

9) Modal verb

รูปแบบประโยค

S + model verb + be + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I must make a cake.

Passive voice: A cake must be made.

10) Modal perfect

รูปแบบประโยค

S + model verb + has / have + been + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I should have made a cake.

Passive voice: A cake should have been made.

ทั้ง 10 รูปแบบการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice ที่ใช้กันหลักๆ อยู่เป็นประจำ แต่ในความเป็นจริงถ้าจะให้ตรงตามหลักไวยากรณ์แล้ว จะมีอีก 2 tenses ที่ไม่ได้นำมากล่าวเนื่องจากในยุคปัจจุบันไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของ Passive voice กันแล้วนั่นเอง