สถาบันบริติช เคานซิลขอแสดงความยินดีกับคุณวงศธร จิระพันธุ์วานิช ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการศึกษาระดับภูมิภาคมูลค่า 25,000 ปอนด์ และคุณนุสบา วิเศษมงคลชัย ที่ผ่านการคิดเลือกรางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล IELTS ระดับประเทศ มูลค่า 2,500 ปอนด์ โดยทั้ง 2 ท่านจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหรัชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยปริ๊นซตั้น ประเทศสหรัฐอเมริก

ผู้ที่ได้รับรางวัลการศึกษามูลค่าสูงสุด Sooyoun Kim จากประเทศเกาหลีใต้ วงศธร จิระพันธุ์วานิช จากประเทศไทย และ Thandar Aung จากประเทศเมียนมาร์ ผ่านการคัดเลือกจากผลคะแนนสอบ IELTS ความมุ่งมั่นในสายการเรียนและการพัฒนาความสามารถที่จะกลับมาพัฒนาสังคม

นิยามของ IELTS จากนักเรียนที่ได้รับทุนบริติช เคานซิล IELTS

TH - Wongsathorn

วงศธร จิระพันธุ์วานิช (ไทย) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

"ทุนการศึกษา IELTS ได้ให้โอกาสผมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับเป็นที่หนึ่ง แต่ทำอย่างไรให้ดีที่สุดกับสิ่งที่คุณรักและชอบที่สุด ผลสอบ IELTS สะท้อนถึงความสามารถและความชื่นชอบในภาษาอังกฤษ IELTS เป็นหนึ่งในการสอบที่ดีที่สุดซึ่งสามารถพานักเรียนเข้าศึกษาสถาบันชั้นนำได้ทั่วโลก"

HK - Justin

Justin Cheng (ฮ่องกง) มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย

“ทุนการศึกษา IELTS ได้เปิดโอกาสให้ผมหาศึกษาหาข้อมูลในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาชีพในฝันผมคือวิศวกรคอมพิวเตอร์ซึ่งภาควิศวกรรมในรัฐแคลิฟอเนียร์จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับอาชีพในอนาคต ตอนนี้ผมพร้อมแล้วในการพบเจอเพื่อนนักเรียนจากทุกทวีปทั่วโลก ผมขอขอบคุณบริติชเคานซิลสำหรับความช่วยเหลือในการทำให้ฝันผมเป็นจริง”

HK - Myranda

Myranda Lai (ฮ่องกง), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

"ทุนการศึกษา IELTS มีส่วนสำคัญที่ทำให้ความฝันของดิฉันที่ต้องการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นจริง โดยให้การช่วยเหลือด้านการเงินและเห็นถึงความสามารถในภาษาอังกฤษของดิฉัน ทั้งยังให้โอกาสไปพบเห็นวัฒนธรรมของชาติต่างๆอีกด้วย ซึ่งตรงจะเป็นแรงขับดันให้ดิฉันมองเห็นโอกาสในการพัฒนาบ้านเกิดหลังจากจบการศึกษา"

 

HK - Junice

Junice Tong (ฮ่องกง), มหาวิทยาลัยยอร์ค สหราชอาณาจักร

"IELTS เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการประเมินทักษะภาษาอังกฤษและมีความเชื่อถือจากทั้งนายจ้าง องกรณ์ต่างและสถาบันการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากตัวผลสอบได้รับการยอมรับในหลายประเทศ IELTS ได้ช่วยให้ดิฉันมีตัวเลือกในการใช้ผลสอบสมัครมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

Korea - Sooyoun

Sooyoun Kim (เกาหลีใต้) มหาวิทยาลัยเดอรัม สหราชอาณาจักร

"IELTS ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ของดิฉัน ซึ่งนอกเหนือจากการประเมินทักษะภาษาอังกฤษแล้ว IELTS ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนำประเพณีของประเทษเกาหลีไปเผยแพร่ต่อผ่านภาษาอังกฤษ ดิฉันหวังว่าตนเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความสัมพันธ์และนำประสบการณ์ต่างแดนมาเผยแพร่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม"

Thandar Aung (เมียนมาร์) Charité– Universitätsmedizin Berlin

"ดิฉันขอขอบคุณบริติชเคานซิลสำหรับการมอบทุนการศึกษา IELTS ซึ่งทุนนี้ได้ทำให้ความฝันของดิฉันในการพัฒนาระบบสาธารณสุขภายในประเทศพม่าเป็นจริง ดิฉันมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขนานาชาติจะทำให้ดิฉันพร้อมในด้านความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาประเทศ ดิฉันหวังว่าทุนการศึกษา IELTS จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักเรียนต่อไป"