รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล IELTS ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2011 และมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่มีความพร้อม ความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทมาพัฒนาอาชีพและสังคมไม่ว่าคุณจะศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ

ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากบริติช เคานซิลทั้งสิ้น 17 คน เดินทางไปเรียนกับมหาวิทยาลัยในฝัน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส

รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล IELTS ประจำปี 2559 ได้เปิดรับสมัครแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล IELTS ปี 2559

See also