วิดีโออธิบายเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมการสอบ IELTS การอ่าน มีผู้สอบหลายคนพูดว่าข้อสอบการอ่านนั้นยากที่สุดในบรรดา 4 ทักษะ ดังนั้นมาเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นด้วยการทำตามข้อแนะนำและกลยุทธตามวิดีโอของเรา

 

See also