การได้มาซึ่งคะแนนสอบที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้า โดยศึกษาภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้  นอกจากนี้ยังควรรู้ด้วยว่าจะต้องเจออะไรบ้างในวันสอบ ทั้งนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อนำคุณสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

เคล็ดลับความสำเร็จ 

  • ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นเต้นในวันสอบ 
  • ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบและลองดูว่าตรงกับมาตรฐานการประเมินที่  IELTS ใช้หรือไม่
  • อัดบันทึกเสียงของตัวเองเวลาพูดภาษาอังกฤษ หรือลองทำแบบผึกหัด IELTS speaking tests จากนั้นลองเปิดฟังอีกครั้ง และเช็คดูว่าตอนไหนที่คุณรู้สึกลังเล เมื่อไรที่คุณใช้คำซ้ำๆ และเมื่อไรที่ใช้ไวทยากรณ์ผิดไป  หรือตอนไหนที่คุณพูดเร็วไป ทั้ง 4 ข้อนี้คือกุญแจสำคัญของการทำข้อสอบการพูด
  • ให้ขีดเส้นใต้คำสำคัญ (Key word) ของคำถามในข้อสอบการฟัง พูด และเขียน  เพื่อจะได้รู้ชัดๆ ว่าอะไรกันแน่ที่ต้องตอบ นอกจากนี้ยังควรวางแผนการเขียนคำตอบไว้ล่วงหน้าด้วย 
  • เรียนรู้และแยกความแตกต่างของคำที่มีความหมายเหมือนกัน  (synonyms) เพราะในข้อสอบการฟัง และการอ่าน คุณมักพบKey Word ในคำถาม จากนั้นก็จะได้ยินหรือเห็นศัพท์คำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันในเนื้อหา ซึ่งหากคุณรู้จักก็จะทำให้โจทย์ง่ายขึ้น  การใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน ยังเป็นประโยชน์สำหรับข้อสอบการพูดและเขียนอีกด้วย เพราะแสดงว่าคุณมีคลังคำศัพท์ที่หลากหลายจริงๆ  
  • ตรวจทานคำตอบในข้อสอบการฟังและอ่านอย่างระมัดระวังว่าคุณได้ทำตามคำแนะนำทุกประการแล้ว มิฉะนั้นคุณอาจเสียคะแนนได้ 
  • นอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่มในคืนก่อนวันสอบ และมาถึงสถานที่สอบโดยเผื่อเวลาไว้บ้าง เพราะการมาสายไม่ได้ช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม  คุณสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ คลิก