พัฒนาคะแนนการสอบ IELTS ด้วยความความหลากหลายของคลังคำศัพท์ที่ผู้สอบมี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการให้คะแนนทักษะการเขียน ข้อแนะนำจะรวมถึงชนิดของคำศัพท์ การใช้คำศัพท์ทั่วไปให้น้อยลงและการขยายความ

See also