บริติช เคานซิลให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวที่ข้องเป็นอย่างยิ่ง เราดำเนินการและปฎิบัติงานตามคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนในการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยสำหรับลูกค้า พนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา

สืบเนื่องจากแนวทางของรัฐบาลในมาตรการการรักษาระยะทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สอบ บุคลากร และกลุ่มคนที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเรา บริติช เคานซิล จะทำการจำกัดการให้บริการต่าง ๆ ของเรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การสอบ IELTS

เพื่อดำเนินการตามประกาศจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการการล็อคดาวน์ บริติช เคานซิล จึงขอแจ้งเกี่ยวกับการสอบ IELTS ตามรายละเอียดดังนี้

• Paper-based IELTS ดำเนินการสอบตามตารางปกติ โดยกำหนดให้มีผู้สอบไม่เกิน 100 คนต่อสถานที่สอบ

• Computer-delivered IELTS ดำเนินการสอบตามตารางปกติ โดยกำหนดให้มีผู้สอบไม่เกิน 20 คนต่อสถานที่สอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสอบอื่นๆสามารถดูได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/en/exam/covid-19-updates

หากท่านมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดต่อผ่านอีเมลล์ examinations@britishcouncil.or.th

สำหรับข้อมูลล่าสุดและแนวทางเพิ่มเติมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก และเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่มีโดยเสมอมา

บริติช เคานซิล ประเทศไทย