มหาวิทยาลัย Westminster, บริติช เคานซิล สยามสแควร์ ห้อง 19
Date
พุธ 23 มีนาคม 2016 -
13:00 - 16:00

British Council is pleased to invite you to join an interview session for the University of Westminster.

สถานที่
บริติช เคานซิล สยามสแควร์ ห้อง 19
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, BTS สยาม
วันที่
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 
เวลา
13.00น. - 16.00น.

เกี่ยวกับกิจกรรม

 • สัมภาษณ์ตรงตัวต่อตัวกับอาจารย์จาก Westminster Business School พร้อมรับคำตอบว่าจะได้รับ Offer หรือไม่
 • Fast Track Application ในกรณีที่ได้รับผลจากอาจารย์ว่าได้รับ Offer
 • รับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-sessional English สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Westminster

Westminster Business School ตั้งอยู่ใน Campus ที่ชื่อว่า Marylebone ตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและเศรษฐกิจของโลก Westminster Business School นั้นมีคุณภาพการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ ซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นได้รับการรับรองจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างมากมาย ถึงเชื่อได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้ในศูนย์กลางธุรกิจและเศษรฐกิจของโลก พร้อมกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับความนิยมจากนั้นเรียนไทย
 • MSc/MA Marketing Communications
 • MSc/MA Marketing Management
 • MSc International Business Management
หลักสูตรอื่นๆที่เปิดสอนทั้งปริญญาตรีและโท สามารถดูได้ที่:

เอกสารที่ควรนำมาในการสัมภาษณ์และยื่นใบสมัคร

 • ทรานสคริปต์
 • Certificate of Graduation (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
 • Personal Statement
 • Recommendation Letter 2 ฉบับ
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • ผลคะแนน IELTS (ถ้ามี)

*นักเรียนที่เอกสารไม่ครบสามารถเข้าร่วมงานเพื่อทราบแนวโน้มการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ซึ่งควรนำ Transcript มาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม โทร 02-657-5678 หรือ educationuk@britishcouncil.or.th