Date
อังคาร 12 พฤษภาคม 2020 -
14:00 - 16:00
สถานที่
Learn more about UK-Thailand research funding opportunities

UK-Thailand Partners in Research and Innovation เป็นชุด webinar จัดขึ้นโดย บริติช เคานซิล สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสทุนวิจัยที่สนับสนุนโดยสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยในครั้งแรกเน้นที่ทุนวิจัย Newton Fund ซึ่งประกอบไปด้วย

  • รายละเอียดทุน Newton Fund แบ่งเป็นสองทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ได้แก่ ทุน Institutional Links (IL) และทุน Newton Fund Impact Scheme (NFIS)
  • พบกับตัวแทนจากหน่วยงานไทยผู้ร่วมให้ทุน และพูดคุยในประเด็นทิศทางของงานวิจัยไทย
  1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  2. คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักปลัดฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
  • สวทช. และการสนับสนุนนักวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัยต่างประเทศและการสมัคร

กิจกรรมนี้จะนำเสนอเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webex (ส่งลิ้งค์เข้าร่วมกิจกรรมหลังลงทะเบียนเข้าร่วม) โดยจะนำเสนอเป็นภาษาไทย 

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
14:00

บรรยายเกี่ยวกับทุน Newton Fund และโอกาสทุนต่างๆ

โดย สถานทูตอังกฤษ

14:10

บรรยายเกี่ยวกับทุน Newton Fund และ Official Development Assistance (ODA)

โดย สถานทูตอังกฤษและบริติช เคานซิล

14:25

บรรยายข้อมูล ทุน Newton Mobility Grant ทุน Institutional Links ทุน Newton Fund Impact Scheme

โดย สถานทูตอังกฤษและบริติช เคานซิล

14.50

ข้อมูล NSTDA Research Support Office 

โดย สวทช. 

15:00

พูดคุยกับหน่วยงานผู้ร่วมให้ทุน

  • ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  สำนักปลัดฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)

จัดรายการโดย บริติช เคานซิล

15:30

Q&A ถาม-ตอบ หน่วยงานผู้ร่วมให้ทุนและบริติช เคานซิล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม โครงการทุนวิจัย Newton Fund คลิ๊กที่นี่