Singha English Challenge 2013
Date
จันทร์ 01 กันยายน 2014 - 00:00 - เสาร์ 31 มกราคม 2015 - 00:00
สถานที่
กรุงเทพ

SINGHA ENGLISH CHALLENGE 2014

การแข่งขันที่ “ให้” มากกว่าที่คุณคิด 

  • ให้ “โอกาส” ได้เรียนรู้แบบใกล้ชิดผ่าน Workshop สนุกๆ กับผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจาก บริติช เคานซิล
  • ให้ “Connection” กับมืออาชีพในสายงานนักการฑูต ท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน และแวดวงบันเทิง อีกทั้งเพื่อนๆ จากทั่วประเทศ
  • ให้ “รางวัล” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท และทริปทัศนศึกษา ที่ “นครวัด” มรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประเทศกัมพูชา

สมัครด่วน! 

ภาคใต้ ภายใน 15 ต.ค. 

ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใน 30 ต.ค. 

ภาคกลาง ภายใน 10 พ.ย.

การสมัคร

  1. สมัครผ่าน Website โครงการ www.singhachallenge.com
  2. พิมพ์สำเนาใบสมัครที่ทางโครงการส่งกลับไปให้ทาง E-mail ออกมา
  3. ส่งสำเนาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
  • สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาของผู้ร่วมทีมทั้ง 4 คน
  • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม
  • สำเนาบัตรข้าราชการของอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

ทาง E-mail ที่ contact@singhachallenge.com หรือ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

โครงการ SINGHA English Challenge

22/1 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 4 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 088 317 1212    

หรือที่ Facebook Fanpage www.facebook.com/singhaenglishchallenge

หมายเหตุ :    

บริติช เคานซิล และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและกำหนดการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า