Date
อังคาร 29 มกราคม 2019 -
10:00 - 12:00
สถานที่
ห้อง Room CO-110 ตึก Central Building อุทยานวิทยาศาสตร์

FameLab Roadshow NSTDA 2019

โครงการ FameLab เป็นเวทีการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Cheltenham Science Festival และ บริติช เคานซิล FameLab นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความบันเทิง โดยผู้แข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ชัดเจนกระชับและถูกต้องให้กับผู้ฟัง โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์เสริมบนเวทีได้ ยกเว้นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

มาพบกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน FameLabbers จาก NSTDA ซึ่งจะเป็นคนมาบอกเล่าเรื่องราวว่า FameLab คืออะไรและทำไมการสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเรา พร้อมเคล็ดลับในการเข้าร่วมโครงการ FameLab 

วันที่: อังคารที่ 29 มกราคม 2562

เวลา: 10.00 - 12.00 น.

สถานที่: ห้อง Room CO-110 ตึก Central Building อุทยานวิทยาศาสตร์

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FameLab Thailand 2019