Date
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2020 -
15:30 - 16:30
สถานที่
เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัมนาออนไลน์ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Microsoft Teams

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Microsoft Teams (ลิงค์สำหรับเข้าร่วมจะถูกส่งให้ภายหลังผ่านอีเมล์ยืนยัน)

มหาวิทยาลัยต้องปรับบทบาทของตนเองให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมในฐานะการเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมระดับโลกโดยการควบคุมความรู้ ทรัพยากร ผู้คนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคม - เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในช่วง COVID-19

เมื่อโลกได้ฟื้นตัวขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาด ช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างความตระหนักทางด้านความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาทางด้านการสนับสนุนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ของสหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกที่มีต่อกัน รวมไปถึงการสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการสร้างความร่วมมือระดับอุดมศึกษา ของสหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกให้มีความเติบโตยิ่งขึ้น

 

 หัวข้อสัมนา

  • ความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่างสหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกจะเกิดขึ้นในแบบใดหลังจากสถานณการณ์แพร่ระบาด
  • ตัวขับเคลื่อนหลักในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ความความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาและความเป็นสากลมีอะไรบ้าง
  • ความท้าทาย ณ ปัจจุบันสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและกำหนดรูปแบบความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาได้อย่างไรบ้าง

 

ผู้ร่วมอภิปราย

  • Ms. Suzanne Ling ผู้ก่อตั้ง PichaEats ประเทศมาเลเซีย 
  • Prof. Hyunsang Shin ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยฮันยาง สาธารณรัฐเกาหลี 
  • Dr. Pongpisit Huyakorn ผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยอิสระเกี่ยวกับชุมชนและเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • Prof Richard Hazenberg ผู้อำนวยการและหัวหน้าวิจัย สถาบันนวัตกรรมทางสังคมและผลกระทบ มหาวิทยาลัยนอร์ธแฮมตัน สหราชอาณาจักร
  • Associate Prof Dr Truong Thi Nam Thang ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางสังคมและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเศษฐศาสตร์แห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

เกี่ยวกับสัมนาออนไลน์ Higher Education Partnerships

การสัมนาออนไลน์ที่กำหนดแนวทางนโยบายของบริติช เคานซิลทางด้านความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาในอนาคตโดยเจาะลึกถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับนานาชาติ เรามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของสหราชอาณาจักรและประเทศในเอเชียตะวันออกเพื่อทำให้ภาคการศึกษาสามารถคาดการณ์ถึงเรื่องความท้าทายรวมไปถึงจัดการความเสี่ยงและตอบสนองต่อโอกาสที่ดีขึ้น