Microsoft
Date
พฤหัสบดี 29 มกราคม 2015 - 00:00 - ศุกร์ 30 มกราคม 2015 - 00:00
สถานที่
Siam Paragon

บริติช เคานซิลและไมโครซอฟท์ร่วมจัดการสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนในหัวข้อ ASEAN Deep Learning ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ที่สยามพารากอน

บริติช เคานซิลและไมโครซอฟท์ร่วมกันสนับสนุนระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงลึก และเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เราร่วมมือกันในการผลักดันการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายในประเทศอาเซียนเพื่อเสาะหาวิธีการในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เชิงลึกในทางปฏิบัติ การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมเอเชียตะวันออกซึ่งมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความเป็นพลเมืองโลก และทักษะการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ก