หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้บริติช เคานซิลติดต่อกลับ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่เหมาะกับสถาบันของท่าน

ท่านสามารถเข้ามาคุยกับเราในสาขาที่สะดวก หรือโทร 02 657 5678, 053 242 103

ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎในแบบฟอร์มนี้ ทางบริติช เคานซิล จะนำไปใช้เพื่อการอ้างอิง และติดต่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสอบถามเกี่ยวกับบริการด้านการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น เราอาจแจ้งข่าวสารอัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ ในรูปแบบอีเมล์ซึ่งคุณสามารถบอกเลิกรับข่าวสารได้ตลอดเวลา

คุณมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และคุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลของคุณหากพบว่าไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริติช เคานซิล หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์แผนกรักษาข้อมูล