มาเป็นมือโปรในการเขียนจดหมายธุรกิจกันเถอะ ตอนที่ 6

ในที่สุดเราก็มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้ว ตอนนี้เราจะนำเสนอรูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจที่จะทำให้คุณเองสามารถเขียนจดหมายธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 

Body (Message)
ใจความเนื้อหาสำคัญของจดหมายธุรกิจซึ่งคุณเองสามารถระบุข้อมูลที่เป็นใจความสำคัญ ซึ่งตำแหน่งจะอยู่ต่อจาก Salutation โดยการเขียนมีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคุณเองสามารถแบ่งเป็น 2 ย่อหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน รวมทั้งชัดเจนในการสื่อสาร รวมถึงการแบ่งประโยค การเว้นวรรคก็เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Complimentary Close

ตัวอย่างง่ายๆของคำลงท้ายได้แก่

Yours faithfully, Cordially yours

Your sincerely, Sincerely yours

Yours truly, Very truly yours

Best wishes, Sincerely

Best regards, Cordially

หากคุณใช้ Salutation ในการระบุชื่อผู้รับเช่น Dear John คำลงท้ายคุณสามารถใช้ Yours faithfully หรือ Yours truly ได้  

Signature
และสุดท้ายกับคำลงนามซึ่งคุณสามารถลงนาม (ลายเซนต์) ได้ ต่อจาก Complimentary Close 

หวังว่าวิธีการเขียนจดหมายธุรกิจที่นำเสนอจะมีประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อย หากอยากติดตามความรู้ภาษาอังกฤษดีๆเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามได้ที่ คอร์สเรียน myClass คอร์สเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพระดับโลก จากบริติช เคานซิล ที่จะทำให้คุณได้พัฒนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การทำงาน หรือการเรียน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

See also