ขอเสนอวิธีการขัดจังหวะให้สุภาพด้วยวิธีง่ายๆที่โดนใจคู่สนทนา

ในบางครั้งคุณคงเคยเจอการขัดจังหวะระหว่างการสนทนา ซึ่งมันทำให้คุณทั้งขัดใจเคืองใจ แต่คุณก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี จะดีกว่าหรือไม่หากคุณได้เรียนรู้วิธีการสือสารในกรณีที่คุณเองก็อาจจะมีโอกาสขัดจังหวะคู่สนทนาในบางโอกาส บริติช เคานซิลขอนำเสนอตัวอย่างการขัดจังหวะที่สุภาพและไม่สุภาพเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีิวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ

a) Anyway, getting back to what I was saying 

ตัวอย่างแรก เป็นวิธีการขัดจังหวะแบบสุภาพที่คุณเองสามารถใช้ได้กับคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย บุคคลที่อาวุโสกว่าคุณ หรือลูกค้า บางครั้งการแสดงความคิดเห็นหรือการชีิ้แจงข้อเท็จจริง คุณเองก็สามารถใช้ตัวอย่างบริบทดังกล่าวกับบทสนทนาได้ไม่ยากเลย

b) I haven’t finished what I was saying 

ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงความคิดเห็นแบบไม่สุภาพ บริบทโดยรวมจะเหมือนการถกเถียงกันเสียมากกว่า ฉะนั้นขอให้คุณได้พิจารณาว่าหากมีคู่สนทนาใดที่ใช้บริบทในลักษณะนี้กับคุณ คุณเองก็ไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกัน ในทางกลับกันคุณเองก็สามารถใช้บริบทที่สุภาพชี้แจงกลับเพื่อให้คู่สนทนาเข้าใจถึงเหตุผลต่างๆได้เช่นเดียวกัน

c) Stop there for a second. 

ตัวอย่างที่เรานำเสนอนี้เป็นตัวอย่างการขัดจังหวะที่ไม่สุภาพ บางครั้งคุณอาจเคยได้ยินบริบทนี้จากภาพยนต์หรือแม้แต่บางครั้งก็เป็นคู่สนทนาที่คุณเคยมีประสบการณ์ตรง ขอชี้แจงตรงนี้เลยว่า บริบทนี้เป็นบริบทที่ไม่เป็นทางการและไม่สามารถชี้แจงถึงเหตุผลในการสนทนา นอกเสียจากว่าเป็นการบอกคู่สนทนาของคุณให้หยุดพูดก็เท่านั้นเอง

d) Before you go any further, can I just say

มาถึงตัวอย่างที่สุภาพกันบ้าง ตามตัวอย่างคุณเองสามารถใช้บริบทนี้เพื่อบอกถึงสถานะการสนทนาว่าก่อนที่จะเลยเถิดกันไปไกล คุณเองมีเรื่องที่ต้องการชี้แจงดังนี้… มันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่คุณจะใช้บริบทนี้เพื่อบอกเหตุผล รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆโดยการให้คู่สนทนาสนใจในส่ิงที่คุณกำลังสื่อสารต่อไปนี้

จากตัวอย่างที่นำมาเสนอเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของตัวอย่างอีกมากมาย หวังว่าบริบทเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คุณใช้ภาษาอังฤษได้อย่างเหมาะสมและคุณเองจะสามารถใช้บริบทเหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวัน แต่หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติม บริติช เคานซิลขอเสนอให้คุณคลิ๊กที่ลิงค์นี้ เพื่อติดตามข้อมูลจากเรา

See also