ข้อมูลสำคัญที่คุณควรต้องรู้ก่อนเรียนและสอบ IELTS

ก่อนจะเรียนและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ IELTS นั้นก็ต้องรู้ก่อนว่าการสอบ IELTS นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง งั้นวันนี้เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นกันว่าในการสอบ IELTS นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรในการสอบเพื่อวางแผนในการเรียน IELTS เพื่อพัฒนาความพร้อมก่อนสอบ ได้อย่างมั่นใจกัน

การสอบ IELTS แบ่งเป็นกี่ Parts?

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 Partsได้แก่ Listening, Reading,Writing และ Speaking ทั้งนี้ Part Writing มักจะเป็น Part ที่สร้างปัญหาให้กับคนผู้สอบหลายๆคน เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆมากมาย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น หรือแม้กระทั่งหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยสำหรับผู้สอบ ใน series นี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Part Writing กันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างรวมทั้งแนวทางในการทำข้อสอบใน Part นี้

Part Writing: แบ่งออกเป็น 2 Tasks ด้วยกันคือ Task 1 และ Task 2

Writing Task 1

Task 1 เป็นการเขียนอธิบาย Graph, Chart หรือ Process/Procedure ต่างๆ ตามที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งผู้สอบควรจะต้องหยิบยกจุดหลักๆของข้อมูลขึ้นมาอธิบายพร้อมทั้งต้องสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้

แทนการเขียนอธิบายทุกรายละเอียดที่โจทย์ให้มา เนื่องจากเวลาที่จำกัด นอกจากนี้สำหรับ Task นี้ผู้สอบจะต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย 150 คำขึ้นไปมิเช่นนั้นอาจจะถูกตัดคะแนนความสมบูรณ์ได้ (Task Achievement)

และควรใช้เวลาประมาณ 20 นาทีตาม Instruction ในข้อสอบ

Writing Task 2

สำหรับ Task 2 เป็นลักษณะการเขียน Essay โดยที่โจทย์จะกำหนดหัวข้อและคำถามมาให้ ทั้งนี้ผู้สอบควรจะต้องตอบคำถามของโจทย์ใน Essay ที่ผู้สอบเขียนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล Support ความคิดเห็นและคำตอบ

นอกจากนี้การจัดลำดับ (Outline) ของการเขียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ Task นี้ด้วยเช่นกัน และควรใช้เวลาประมาณ 40 นาทีตาม Instruction ในข้อสอบ

Fact

Writing Task 2 มีความสำคัญมากกว่า และมีคะแนนมากกว่า Task 1 เท่าตัวเลยทีเดียว อาจพูดง่ายๆก็คือ ถ้าหากแบ่งนํ้าหนักของคะแนน Writing ออกเป็น 3 ส่วน Task 1 จะมีคะแนน 1 ส่วน ในขณะที่ Task 2 มีคะแนน 2 ส่วน แต่อย่างไรก็ตามผู้สอบไม่ควรทุ่มเวลาทั้งหมดที่มีในการเขียนแต่ Task 2 เท่านั้นเพราะจะทำให้ไม่สามารถได้คะแนนที่ดีสำหรับ Part Writing

Grammar Tips!

❖ Subject + not only + noun 1 sentence 1 + but also noun

ตัวอย่าง: Reading a book not only improves reading skills, but also broadens the reader’s knowledge.

❖ เพื่อเป็นการเน้น Not only + helping verb + subject + adjective, but (also)

ตัวอย่าง: Not only will the company gain more profit but also employees will receive more benefit from this business plan.

ทางบริติช เคานซิล อยากชวนคุณมาฝึกภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS กับเราได้ไม่ยาก ด้วยคอร์สเรียนที่การันตีแล้วถึงความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คอร์สเตรียมสอบIELTS Coach Boost ได้ที่นี่