วิธีการตอบคำถามที่สำคัญใน IELTS Speaking ในคำถามที่ต้องการคำตอบแบบการชี้แจง

เมื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องราวที่ต้องเล่าพร้อมอธิบายพร้อมแสดงถึงความหลากหลายในการชี้แจงถึงสิ่งที่จะเล่านั้น คำถามเหล่านี้มักจะชอบให้มีการเล่าในแบบกว้างก่อนเพื่อทำการอธิบายถึงสิ่งต่างๆ แล้วค่อยเจาะจงถึงสิ่งต่างๆที่มีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป

ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น วิธีการที่จะทำการนำเสนอได้ดีที่สุดคือการเริ่มเล่าและอธิบายในภาพกว้างก่อน ประโยคที่อยากจะแนะนำสำหรับการอธิบายถึงเรื่องราวต่างๆในภาพกว้างคือ

  • There's quite a mixed variety of ..
  • There's a fairly wide range of ...
  • There's quite a diverse mixture of …

หลังจากที่ได้ทำพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็เริ่มเข้าสู่เรื่องที่เล่าเพื่อลงรายละเอียดหรือทำการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่เด่นชัดยิ่งขึ้นด้วยประโยคตัวอย่างดังนี้

การลงรายละเอียดเจาะลึกในส่วนแรก

  • I believe that the most common one is
  • The main one is

การเจาะลึกในส่วนที่สอง

  • In addition... is also extremely popular among ...
  • Not only that, but x ... is also ...

ส่วนสุดท้ายในการพูดจะเป็นการพูดเพื่อทำการปิดท้ายในเรื่องที่ได้พูดถึงมาด้วยประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • I guess I could also say that
  • Finally, I'd also like to mention …

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะฝึกพร้อมเล่าเรื่องได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรมชาติ เพราะยิ่งคุณฝึกและนำไปปรับใช้มากเท่าไร ยิ่งจะช่วยให้คุณทำคะแนนได้ดีขึ้นมากเท่านั้น

เช่นเคยสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะทำให้คุณได้ Band สูงได้ดั่งใจนั้น พลาดไม่ได้กับคอร์สเตรียมสอบ IELTS Coach Boost ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาได้ครบทุกทักษะ  ค้นหาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also