วิธีใช้ Preposition ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางหรือเกี่ยวกับบุคคล

บทความนี้เป็นบทความที่มาว่ากันต่อเกี่ยวกับ Preposition ที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางหรือเกี่ยวข้องกับบุคคล และอย่างที่ได้เคยกล่าวไปแล้วเกี่ยวกับการใช้บุพบทต่างๆ นั้นว่าคุณจำเป็นต้องฝึกใช้และกล้าทดลองใช้อย่างประจำเพราะนอกจากจะช่วยให้คุณไม่ลืมแล้ว ก็ยังจะช่วยให้คุณนั้นใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

มาเรียนรู้กันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ Preposition ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางหรือเกี่ยวกับบุคคล ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย

มาเริ่มกันที่ Preposition ตัวแรกที่ชื่อว่า Toward(s)

Toward(s) นั้นมีความหมายว่า ไปสู่ ซึ่ง Toward(s) นั้นมักจะใช้กับคนหรือสิ่งของที่มีการเคลื่อนที่ การที่ของคนหรือสิ่งของนั้นวางอยู่ในทิศทางหรือลักษณะที่มุ่งตรงไปสู่สิ่งของหรือบุคคล เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ Preposition Toward

Sarah pushed three boxes toward the door.

John is walking towards me.

Preposition ตัวที่สองคือ Through

Through นั้นมีความหมายว่า ทะลุผ่าน หรือผ่าน เช่นผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ตัวอย่างการใช้ Preposition Through

David walked through the corridor.

The bullet passed through the window.

ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือ Preposition ที่ชื่อว่า Into

ตัว Preposition ที่ชื่อว่า Into นี้มีความหมายว่า เข้าไปใน และมักจะใช้กับ Verb ที่เกี่ยวข้องกับ Movement

ตัวอย่างการใช้ Preposition Into

Steve is pouring red wine into the bottle.

Kim looked straight into my eyes.

จากตัวอย่างที่ได้นำเสอนไปทั้งหมดนี้ ทางบริติช เคานซิล อยากให้คุณได้ลองนำไปฝึกใช้ในการเขียนพร้อมพัฒนาทักษะของคุณเองอย่างต่อเนื่อง และหากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบครบทุกทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูด พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน myClass คอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก ช่วยทำให้คุณเก่งครบทุกทักษะได้ไม่ยาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่