รวมประโยคสำหรับการเขียนและพรีเซนต์เชิงธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ ตอนที่ 4 - Business English

มาแล้วกับตอนสุดท้ายของรวมประโยคสำหรับการเขียนและพรีเซนต์เชิงธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองกราฟที่คุณมักจะพบเจอ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องทำการเปรียบเทียบกราฟของยอดขายกับกราฟของสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

ไม่ต้องรอช้าเริ่มเรียนรู้กับ 4 ประโยคที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะได้ไม่ยากถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย

1) บ่งบอกว่าข้อมูลที่ดูอยู่นี้กำลังบ่งบอกอะไรอยู่

รูปแบบประโยค
This <noun> clearly presents and compares

ตัวอย่าง
This table clearly presents and compares about profit and cash in year 2018.

2) บอกว่าคุณจะทำการอธิบายจากข้อมูลไหนบ้าง 

รูปแบบประโยค
In this analysis, we will examine <source of data>.

ตัวอย่าง
In this analysis, we will examine 3 graphs from company report.

3) ข้อมูลของคุณนั้นได้นำเสนอในแง่มุมใดบ้าง 

รูปแบบประโยค
The <noun> provide an overview <viewpoint> from <year>

ตัวอย่าง
The graph provides an overview of budget and profits from year 2012 to 2018.

4) ข้อมูลของคุณนั้นได้นำเสนอเกี่ยวข้องกับชุดของข้อมูลชุดใดบ้าง

รูปแบบประโยค
The <noun> show <noun> of related <noun>...

ตัวอย่าง
The graph show 2 sets of related data.

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของกราฟและข้อมูลทั้งหมด คุณเองสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลโดยดึงในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งเทียบกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของข้อมูลให้ผู้บริหารได้ฟังอย่างเข้าใจ

มาเรียนรู้พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นด้วยคอร์สเรียน myClass คอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลกที่ออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาโดยตรง อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนพร้อมรับคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีพัฒนาทักษะได้ที่นี่

 

See also