รวมประโยคสำหรับการเขียนและพรีเซนต์เชิงธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 - Business English

มาแล้วกับตอนที่ 3 ของรวมประโยคสำหรับการเขียนและพรีเซนต์เชิงธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างทันที ในบทความนี้จะเพิ่มเติมรูปแบบประโยคในส่วนของการอธิบายถึงการขึ้นลงของกราฟในสองแบบคือ แบบแรกที่มีการขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว แบบสองคือการขึ้นหรือลงแบบค่อยเป็นค่อยไป

ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มดูตัวอย่างพร้อมรูปแบบประโยคที่คุณสามารถใช้ในเชิงธุรกิจได้เลย!

1) ลักษณะของกราฟที่มีผลมาจากกราฟล่าสุดจนมีผลทำให้ลักษณะของตัวเลขขึ้น

รูปแบบประโยค
Then there is sharp rise in <Noun>

ตัวอย่าง 
Then there is sharp rise in year 2018.

2) บอกถึงลักษณะของกราฟ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ขึ้นหรือลง

รูปแบบประโยค
In <time> the graph gradually <increase/decrease> to ...

ตัวอย่าง 
In summer, the graph gradually decrease to reach its lower limit.

3) บอกว่ากราฟมีการลดลงอย่างเล็กน้อยในช่วงใดบ้าง

รูปแบบประโยค
There is a slight fall in <noun>.

ตัวอย่าง 
There is a slight fall in year 2018.

4) ลักษณะของกราฟมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมาก

รูปแบบประโยค
There was dramatic rise in <noun>.

ตัวอย่าง 
There was dramatic rise in year 2009.

อย่างที่ได้กล่าวไปเกี่ยวกับลักษณะของกราฟที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น คุณควรที่จะนำไปฝึกเขียนหรือใช้ในการพูดสำหรับงานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณเองนั้นสามารถที่จะเดินหน้าพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณให้ก้าวไกลได้

พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณโดยเฉพาะภาษาอังกฤษธุรกิจได้ไม่ยากกับคอร์สเรียน myClass คอร์สเรียนคุณภาพระดับโลกที่กล้าการันตีความสำเร็จให้กับคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สได้ที่นี่

See also