การฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ลูกตามธรรมชาติ

เด็กในวัยช่วง 2- 6 ปีเป็นวัยที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก เพิ่งเริ่มเปิดโลกใบน้อยๆของพวกเขาดังนั้นจึงอยากรู้สิ่งต่างๆรอบตัว โดยการทดลองหยิบ จับ สัมผัส ซักถาม เลียนแบบ เป็นต้น ถ้าคุณอยากฝึกฝนภาษาอังกฤษเด็กในวัยนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาติ คุณควรใช้ธรรมชาติของเขาทำให้เกิดประโยชน์ดังเช่น 

1) ใช้ความอยากรู้อยากเห็น ชอบซักถามในการฝึกภาษาอังกฤษโดยคุณใช้คำถามสั้นๆและซ้ำๆเช่น what?   Where ?  When? How? เป็นต้น คุณก็ต้องมีคำตอบให้แก่เด็กๆด้วยคำตอบสั้นๆที่เป็นคำศัพท์ง่ายๆโดยเน้นที่คุณไม่ต้องแปลภาษาแต่ใช้วิธีชี้บอก จับ สัมผัส แสดงท่าทีเป็นต้น ทางตรงข้ามคุณก็ใช้คำถามถามกลับเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเป็นผู้พูดด้วยดังนั้นเด็กๆจะได้ทั้งฟังและพูด หากไม่มีผู้ตอบคำถามหรือรับคำตอบอย่างถูกต้องแล้ว ความอยากรู้อยากเห็น การซักถามต่างๆจะลดน้อยลงเรื่อยๆทำให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านภาษา แน่นอนคุณต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเสมอๆอย่าทิ้งไว้นาน คุณทำจนคุณแน่ใจว่าคำคำนี้ลูกฉันรู้แน่ฟังได้พูดได้แน่

2) ใช้การทดลองต่างๆเด็กวัยนี้ชอบทำอะไรด้วยตนเองดังนั้นขณะที่คุณมีกิจกรรมที่ต้องทำตามหน้าที่แม่บ้าน พ่อบ้าน เช่น ซ่อมจักรยาน ทำอาหาร ถูบ้าน ล้างจาน ทำสวนครัว เป็นต้น คุณก็ใช้ช่วงนี้ฝึกภาษาอังกฤษโดยให้เขาร่วมปฏิบัติด้วย คุณจะเป็นผู้บรรยายขั้นตอนกิจกรรมนั้นๆโดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ เด็กๆจะเป็นผู้ฟังแต่เชื่อแน่ว่าเขาไม่ฟังอย่างเดียว เด็กๆจะมีข้อซักถามโดยใช้คำถามง่ายๆ เขาจะเริ่มรู้สึกสนุกสนาน จะเกิดการโต้ตอบกัน 

3) นกแก้ว นกขุนทองที่เลียนแบบเสียงเจ้าของเป็นเช่นไรเด็กในวัยนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ถ้าคุณเปิดทีวีการ์ตูนเรื่องโปรดของเขาในภาคภาษาอังกฤษ คุณควรอัดเทปไว้แล้วเปิดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เขานั่งดูแล้วให้เลียนแบบเสียงจะทำได้เหมือนทีเดียว หรือเปิดนิทานภาษาอังกฤษให้เขาฟังแล้วให้เขาเลียนแบบเขาจะทำได้เด็กในวัยนี้ชอบดู ฟังอะไรเรื่องเดิมซ้ำๆโดยไม่รู้เบื่อดังนั้นเมื่อได้ฟังพูดเลียนแบบทุกๆวันจะทำให้พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนต้นฉบับทีเดียว

โดยธรรมชาติเด็กวัยนี้มีความเข้าใจ สนใจสิ่งที่เขามองเห็น จับต้องได้ดังนั้นการสื่อสารควรเป็นการพัฒนาทางด้านรูปธรรม พวกเขาจะยังไม่สามารถเข้าใจถึงนามธรรมได้ หากต้องการฝึกฝนทักษะการฟัง  การพูด ภาษาอังกฤษให้พวกเขาคุณต้องลงมือปฏิบัติจริงแล้วล่ะ เพราะในช่วงอายุขนาดนี้เป็นช่วงที่สมองพัฒนามากที่สุด เด็กๆจะรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่พลาดโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษตามธรรมชาติของลูก คุณสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติได้

วิธีการฝึกภาษาอังกฤษให้กับน้องๆนั้นสามารถทำได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือคอร์สเรียน Primary PlusOpens in a new tab or window. จากบริติช เคานซิล คอร์สเรียนที่เตรียมพร้อมและช่วยให้เด็กๆ กล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เก่งรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิต คอร์สเรียนของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของ บริติช เคานซิล และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในประเทศไทย สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีนี่Opens in a new tab or window.