รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ

ในการทำงานนั้นย่อมจะต้องมีการแสดงความเห็นหรือความคิด และในการแสดงความเห็นหรือความคิดนี้เป็นกระบวนการหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการให้ข้อเสนอแนะ หรือ  suggestion ซึ่งการเสนอแนะที่ดีนั้นควรจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสนใจหรืออยากเต็มใจที่จะอยากทำ และยิ่งถ้าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นต้องทำการเสนอเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้ว การสื่อสารที่สามารถทำให้ผู้ฟังหรือผู้เข้าร่วมประชุมได้นั้นย่อมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเรามาดูรูปแบบของประโยคที่ใช้ในการสร้างข้อเสนอแนะต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

รูปแบบของประโยคที่สามารถใช้ในการเสนอแนะ (Suggestion) เป็นภาษาอังกฤษต่างๆดังนี้

1) Why don't?

การใช้ Why don’t นั้นสามารถที่จะใช้เป็นข้อเสนอเป็นตัวเลือกเสนอเพิ่มเพื่อเป็นข้อเสนอให้กับอีกฝ่าย ตัวอย่างเช่น Why don’t we ask him right now?

2) Let’s

การใช้ Let’s นั้นเป็นการเชื้อเชิญเพื่อให้ทำบางอย่างร่วมกัน ตัวอย่างเช่น Let’s give them more information.

3) What/ How about + V.ing? หรือ What/ How about + noun?

ใช้เพื่อเป็นข้อเสนอเพื่อที่ให้อีกฝ่ายฉุกคิด หรือเป็นตัวเลือกเพื่อให้อีกฝ่าย ตัวอย่างเช่น What about offering a meal?

 การใช้ข้อมูลทั้งสามนี้เป็นเพียงตัวเลือกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เพื่อผสมผสานกับเรื่องหรือรูปประโยคที่คุณต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อเสนอแนะมีความอ่อนโยน และสามารถทำให้ทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายเสนอแนะและผู้ฟังนั้นสามารถตกลงในเรื่องที่มีการเสนอแนะ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนั้นหากคุณมีผู้ช่วยที่สามารถช่วยให้คุณสามารถฝึก เรียน และนำไปใช้ในชีวิตจริงของการทำงานได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดี คอร์สเรียน myClass Plus เองเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังมีการันตีความสำเร็จหลังเรียนด้วย อย่าพลาดโอกาสดีๆที่จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการทำงานได้ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจได้ที่นี่