วิธีบอกใครว่าคุณทำงานอะไรเป็นภาษาอังกฤษ

ในการสมัครงานที่หลายครั้งจะมีคำถามเกี่ยวกับว่างานของคุณเกี่ยวข้องกับอะไร ผู้สมัครหลายรายมักจะตกม้าตายในการสัมภาษณ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์เนื่องจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวมา

วิธีที่จะช่วยให้การสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำการเตรียมพร้อมและฝึกฝน และเทคนิคในการฝึกฝนเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาเทคนิคในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษได้นั้นมี 4 ข้อดังนี้

1. พูดให้สั้น กระชับได้ใจความ

การที่คุณพูดให้สั้น ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้มีเรื่องที่จะพูด หรือไม่ได้ทำการเตรียมตัวมา แต่การที่คุณพูดสั้น กระชับแต่เต็มไปด้วยใจความสำคัญนั้น ช่วยสร้างความประทับใจให้ผู้สัมภาษณ์เป็นอย่างยิ่ง คิดดูว่าผู้สัมภาษณ์ต้องทำสัมภาษณ์เป็นจำนวนเท่าไรและยิ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้ว การที่คุณพูดยืดเยื้อ วกวน อาจจะทำให้ผู้สัมภาษณ์นั้นลดทอนความสนใจในตัวคุณลงไป

2) อธิบายเกียวกับงานที่คุณทำในเชิงว่าให้ประโยชน์อะไรแก่องค์กรที่คุณทำ

สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานคือประโยชน์ที่คุณให้กับองค์กร เพราะในการจ้างงานแล้วนายจ้างย่อมต้องการหาคนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาและแบ่งเบาภาระให้กับบริษัทหรือทีมได้ ดังนั้นพูดในเรื่องที่ว่าคุณทำประโยชน์อะไรแก่องค์กรหรืองานที่คุณทำจึงสำคัญอย่างยิ่ง

3) แสดงให้เห็นว่างานที่คุณทำสำคัญขนาดไหน

การที่คุณแค่พูดแต่ไม่ได้แสดงย่อมไม่มีความหมาย การอธิบายและแสดงให้เห็นถึงว่างานที่คุณทำนั้นทำไมถึงสำคัญเช่น คุณได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของการผลิตจนทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนสิบล้านบาท ผ่านวิธีการต่างๆดังนี้… จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็นและนึกภาพตามได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

4) หลีกเลี่ยง Jargon

Jargon หรือ คำศัพท์เฉพาะสำหรับคนในวงการเท่านั้นที่ใช้คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องลดและหลีกเลี่ยงการใช้ให้ได้มากที่สุด เพราะผู้ที่สัมภาษณ์คุณ ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบุคคล อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ในงานที่คุณทำหรือในเรื่องที่คุณพูด และเมื่อคุณใช้คำที่เป็น Jargon แล้วจะยิ่งทำให้บทสนทนาหมดความน่าสนใจหรือเข้าใจได้ยาก หรืออาจทำให้คุณไม่มีทักษะในการสื่อสาร

4 ข้อเทคนิคในการที่จะบอกใครว่าคุณทำงานเป็นภาษาอังกฤษนี้เป็นเพียงเทคนิคเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนา คอร์สเรียน myClass PLUS ได้เป็นอย่างดี และพลาดไม่ได้กับเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษธุรกิจได้ง่ายๆ ด้วยสมัครรับบทความภาษาอังกฤษธุรกิจจากเราได้ที่นี่