ใครอยู่สาย Business พลาดไม่ได้กับ Business Collocation ที่สำคัญก่อนการประชุม! - ตอนที่ 1

หากคุณคือคนหนึ่งที่ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสายธุรกิจด้วยแล้ว พลาดไม่ได้กับ Business collocations ที่บริติช เคานซิลได้เตรียมพร้อมมาให้คุณได้เรียนรู้กับ 7 Business Collocations ชุดที่หนึ่ง

Business Collocation

ความหมาย

Sales figures

ตัวเลขยอดขาย

Close a deal

การเจรจาตกลงสำเร็จ

Dead on time

ตรงเวลาเปะ

Take on staff

การจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน

Market forces

กลไลตลาด

Business plan

แผนธุรกิจ

Business partner

คู่ค้าทางธุรกิจ

Go bankrupt

ล้มละลาย

วันนี้ขอเสนอแค่ 7 อันก่อน ไว้ในบทความหน้าทางบริติช เคานซิล จะมานำเสนอเพิ่มเติมให้ใหม่เพื่อให้คุณได้เพิ่มทักษะพร้อมพัฒนาความรู้ไปควบคู่กันไปได้ไม่ยาก 

ถ้าหากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูด พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน myClass คอร์สเรียนที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษให้ครบทุกทักษะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also