4 เทคนิคการเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ - Storytelling

หลายครั้งที่การเล่าเรื่องต่างๆเป็นเรื่องที่ยากและสร้างปัญหาให้กับผู้ที่ไม่ถนัดในการเล่าเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่าเรื่องที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเล่า 

นอกจากปัญหาการเล่าเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณก็ต้องยังต้องเรียงลำดับการพูดพร้อมพูดคุยให้มีสีสันและเล่าให้ได้จังหวะจะโคนอีกด้วย

บริติช เคานซิล มีเทคนิคในการเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษมีบอกกัน

1) เริ่มต้นด้วยวางผังเรื่องที่คุณจะเล่าเป็นตารางเวลา แล้วใช้เริ่มการเล่าด้วย Past Continuous.

- We were living in London at the time.

นอกจาก Past Continuous คุณเองก็สามารถใช้ Past Perfect ในการสร้างความสนุกในการเล่าเพิ่มเติมได้เช่นกัน

- Maria had been to Korea before, but I hadn't.

2) ใช้ Past Continuous สร้างความสนุกและตื้นเต้นด้วยเหตุการณ์พร้อมอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

- They were taking off when the plan began to shake.

3) เรียงลำดับเรื่องที่คุณจะเล่าเป็นลำดับและใช้ Past Simple ในการเล่าตอนหลักของเรื่อง

- I asked them if I could use their phone.

4) สะกดคนดูด้วยอีกเหตุการณ์ด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วย Past Perfect

- I realized that I had left my passport at the hotel.

ทั้ง 4 เทคนิคการเล่าเรื่องในอดีตนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คุณสามารถปรับใช้ได้ในการพัฒนาการเล่าเรื่องของคุณเป็นภาษาอังกฤษให้สนุกมากยิ่งขึ้น ยังคงมีเทคนิคการเล่าเรื่องที่มากกว่านี้ซึ่งคุณสามารถค้นพบได้ในบทความหน้า

หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน การทำงาน พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรงที่พร้อมจะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้ คุณมาถูกที่แล้วกับ คอร์สเรียน myClass ที่ให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้รอบด้านโดยเฉพาะทักษะการพูด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also