เกี่ยวกับคอร์สนี้

นักเรียนที่ต้องการจะเรียนคอร์ส IELTS Preparation จะต้องผ่านการเรียน IELTS Pathway ทั้ง 2 คอร์ส หรือมีคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ระดับ Intermediate ขึ้นไปด้วยคะแนนระดับสูง

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

  • เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของการสอบ IELTS อย่างละเอียด
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆของการสอบ
  • ฝึกการใช้เทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ เช่นการอ่านแบบคร่าว การทวนความ และการอ่านแบบข้ามคำ
  • ทำความคุ้นเคยกับคำถามรูปแบบต่างๆ เช่นการเลือกหัวเรื่องสำหรับย่อหน้า การตอบคำถามแบบเลือกตอบ การเติมคำหรือวลีลงในตาราง 
  • ฝึกฝนการเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนบทนำและบทสรุป การเขียนเรียงความเชิงอภิปรายและเชิงบรรยาย

ระยะเวลาของหลักสูตร

เราเปิดสอนคอร์สระยะเวลา 3 - 10 สัปดาห์ตลอดทั้งปี รวมทั้งหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม - มีนาคม
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม

Where is this course taught?

รายละเอียดของคอร์ส

IELTS Preparation แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คือ คอร์ส Preparation A และคอร์ส Preparation B ซึ่งผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนคอร์สใดก่อนหลังก็ได้ตามต้องการ แต่จะต้องเรียนให้ครบทั้ง 2 คอร์สก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์สระดับต่อไป

จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

เนื้อหาของคอร์ส IELTS Preparation A และ Preparation B จะแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้

กิจกรรมยามว่าง สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
การศึกษา โลกาภิวัตน์
เทคโนโลยี การสื่อสาร
สถานที่ทำงาน การเติบโตและการพัฒนา

การเรียนการสอนในแต่ละคอร์สประกอบด้วย

  • การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • หัวข้อและคำศัพท์ที่พบบ่อยในการสอบ IELTS 
  • การฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการทำข้อสอบ
  • การฝึกทำตัวอย่างขัอสอบจากหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และเอกสารประกอบการเรียน
  • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับวันสอบจริง

รอบเวลา

IELTS Preparation แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คือ คอร์ส Preparation A และคอร์ส Preparation B ซึ่งผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนคอร์สใดก่อนหลังก็ได้ตามต้องการ แต่จะต้องเรียนให้ครบทั้ง 2 คอร์สก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์สระดับต่อไป โดยจะเรียนทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 - 10 สัปดาห์

 

เทอม 4

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันอังคาร):

13 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558

13 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558

5 - 27กุมภาพันธ์ 2558

17 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558

28 กุมภาพันธ์ - 21 มีนคม 2558

 

รอบวันพฤหัสบดี: 16 มกราคม - 20 มีนาคม 2558

รอบวันเสาร์: 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2558

รอบวันอาทิตย์: 19 มกราคม - 23 มีนาคม 2558

 

ภาคฤดูร้อน

รอบวันจันทร์ - ศุกร์: 

31 มีนาคม - 11 เมษายน 257

17 - 30 เมษายน 2557

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
พฤ. 18:30 - 21:30
ส./อา. 15:00 - 17:00

ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. -ศ. 18:30-21:30

ลาดพร้าว

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
ส. 15:45 - 18:45

ภาคฤดูร้อน 

วัน เวลา
จ. - ศ. 18:00 - 21:00

ปิ่นเกล้า

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
ส. 17:30 - 20:30
พฤ./ศ. 19:00 - 21:15

ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. - ศ. 9:00 - 12:00

แจ้งวัฒนะ

ภาคฤดูร้อน 

วัน เวลา
จ. - ศ. 18:00-21:00

ศรีนครินทร์

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
ศ. 18:15 - 21:15
อา. 15:45 - 18:45

ภาคฤดูร้อน 

วัน เวลา
จ. - ศ. 16:30-18:00

เชียงใหม่

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
จ./อ./พ. 17:30 - 20:45

 ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. - ศ. 17:30-20:30