เกี่ยวกับคอร์สนี้

Young Adults คือคอร์สใหม่สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไปที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คอร์สนี้จะเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษทุกๆ ทักษะ โดยเน้นทักษะการพูดและภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของบทเรียนที่คัดสรรมาจะสอดรับกับความต้องการทางภาษาและความสนใจของนักเรียนในวัยนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ เพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน ช่วยเอื้อให้นักเรียนกล้าพูดกล้าสื่อสารในชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาการทางภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สื่อการสอนจะเน้นเนื้อหาทันสมัยและสมจริงด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์จากบีบีซีพร้อมบทสัมภาษณ์หลากหลาย ซึ่งสื่อการสอนจากชีวิตจริงเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในหลากหลายบริบท และยังเอื้อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการพูดและการเขียนด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนที่บริติช เคานซิล

 • พัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงโดยฝึกฝนผ่านกิจกรรมหลากหลายในห้องเรียน
 • เสริมสร้างกลยุทธ์ในการฟังเจ้าของภาษาให้เข้าใจและจับใจความสำคัญได้
 • เพิ่มพูนทักษะการอ่านและการจับใจความผ่านเนื้อหาจากสถานการณ์จริง
 • พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนโต้ตอบได้ในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้ไวยากรณ์ผ่านการสังเกตอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนค้นพบหลักเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คอร์สนี้เปิดสอนตลอดทั้งปี โดยหนึ่งคอร์สจะเรียน 10 สัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง และมีหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม 1: พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2: กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3: ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4: มกราคม - มีนาคม
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน: มีนาคม - พฤษภาคม

Where is this course taught?

รายละเอียดของคอร์ส

โครงสร้างหลักสูตร

บริติช เคานซิล เปิดสอนหลักสูตรแบบ 30 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • Elementary 
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate

 

ตัวอย่างหัวข้อการเรียนการสอน

 • สนทนาเกี่ยวกับวันหยุดและการท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ
 • พูดถึงภาพยนต์เรื่องโปรด
 • วางแผนสำหรับอนาคต
 • พูดถึงเรื่องตื่นเต้นที่เคยทำและความสำเร็จที่ผ่านมา
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
 • แสดงทัศนคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต

 

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ที่สนุกสนานและสามารถประเมินผลได้ทันที เป็นการต่อยอดการเรียนรู้สืบเนื่องจากสิ่งที่เรียนในชั้นเรียน Young Adults โดยเฉพาะ

รอบเวลาเรียน

เรียนสนุกกับบทเรียนโดนใจวัยเรียนโดยเฉพาะ Young Adults คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

 

เทอม 1 

รอบวันจันทร์และพุธ: 19 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2557

รอบวันเสาร์: 10 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2557

รอบวันอาทิตย์: 11 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2557

 

เทอม 2

รอบวันจันทร์และพุธ: 21 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2557

รอบวันเสาร์: 2 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2557

รอบวันอาทิตย์: 3 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2557

 

เทอม 3

รอบวันจันทร์และพุธ: 13 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2557

รอบวันเสาร์: 18 ตุลาคม 2557 - 10 มกราคม 2558

รอบวันอาทิตย์: 19 ตุลาคม 2557 - 11 มกราคม 2558

 

เทอม 4

รอบวันจันทร์และพุธ: 12 มกราคม - 11 มีนาคม 2558

รอบวันเสาร์: 17 มกราคม - 21 มีนาคม 2558

รอบวันอาทิตย์: 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2558

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รอบเวลาเรียน

สยามสแควร์

วัน เวลา
จ./พ. 17:00 - 19:00
ส. 17:15 - 20:15
ส./อา. 17:15 - 18:45
อา. 17:15 - 20:15

ลาดพร้าว

วัน เวลา
ส. 15:45 - 18:45
อา. 15:45 - 18:45

ปิ่นเกล้า

วัน เวลา
พฤ./ศ. 19:30 - 21:00
ส. 17:30 - 20:30

แจ้งวัฒนะ

วัน เวลา
ส. 15:45 - 18:45
พ./พฤ. 18:00 - 19:30 (พ.)/ 17:00 - 19:00 (พฤ.)
อา. 15:45 - 18:45

ศรีนครินทร์

วัน เวลา
พฤ./ศ. 18:00 - 19:30
อา. 15:45 - 19:00
พ./พฤ. 18:00 - 19:30
ส. 15:45 - 19:00