สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเองยังไงให้โดดเด่น

ใครกำลังจะสมัครงาน หรือสมัครมาบ้างแล้ว คงคุ้นเคยกับคำถามแนะนำตัวเองอย่าง Could you please introduce yourself a bit? หรือ Tell me a bit about yourself

1. Greetings and breaking the ice!

ทักทาย ขอบคุณสำหรับโอกาสและบอกชื่อตัวเอง อันนี้เราจะเพิ่มลูกเล่นไปสักนิดนึง เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปแบบสบาย ๆ มากขึ้น ทำให้ผู้สัมภาษณ์อยากถามเราเพิ่มเติม และเป็นการหาความสนใจร่วมที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น

- Good morning! - สวัสดี (ตอนเช้า) ค่ะ ทุกคน

- First of all, thank you for the opportunity to introduce myself. - อย่างแรก ขอบคุณที่ให้แนะนำตัวเอง

- My name is …. - ฉันชื่อ …

- I’m from Prachuap Khiri Khan, the narrowest part of Thailand. – ฉันมาจากจังหวัดประจวบ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย 

- In my spare time, I enjoy playing golf as everyone plays it in my family, including my father who is now 60. – เวลาว่างฉันชอบ ฉันชอบเล่นกอล์ฟ เพราะทุกคนในครอบครัวเล่น รวมทั้งพ่อซึ่งตอนนี้ 60 แล้วค่ะ

2. Education, internship and experiences in university 

ประวัติการศึกษา & ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย 

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือคนที่ยังไม่ได้เริ่มทำงาน อาจจะเล่าให้ผู้สัมภาษณ์ฟังเรื่องประสบการณ์การฝึกงาน เล่าถึงงานที่รับผิดชอบ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ แต่ถ้าไม่มี ลองพยามยามบอกเขาว่าสิ่งที่เราได้จากในและนอกห้องเรียนตอนอยู่มหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง เอาให้ตรงกับ keyword ที่เขามองหานะคะ

Tip: หา keyword จากการอ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือใบสมัครงาน 

- I graduated from British Council University, majoring in English. – ฉันจบจากมหาวิทยาลัยบริติช เคานซิล เอกภาษาอังกฤษคะ

- While at the university, I was a member of the English club where I enjoyed a lot of activities. – ฉันเป็นสมาชิกชมรมภาษาอังกฤษ ซึ่งฉันสนุกกับกิจกรรมมากมาย

- I was an intern at British Council as a Language Consultant where I gave advice on how students can improve their English. - ฉันฝึกงานที่บริติช เคานซิลในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านภาษา ซึ่งดิฉันให้คำปรึกษากับผู้เรียนว่าพวกเขาจะพัฒนาภาษาได้อย่างไรบ้างค่ะ

- I learned about teamwork and leadership from this club. - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำจากชมรมนี้ครับ

ถ้าอยากบอกว่าเราเคยฝึกงานที่ไหน ลองประโยคนี้ได้คะ

I was an intern at ___

I did an internship at ___

3. Professional experiences

ประสบการณ์การฝึกงาน & ประวัติการทำงาน

- I am currently working at the British Council as a Language Consultant. - ปัจจุบัน ฉันทำงานเป็น … ที่บริติช เคานซิล

- I enjoy my responsibilities, including helping my clients achieve their goals in learning language. - ฉันสนุกกับงานที่ทำ รวมทั้งการบริการลูกค้า ด้วย

หรือใช้ประโยคว่า I’m responsible for + กริยา ing ก็ได้ค่ะ

จริง ๆ แล้ววิธีการตอบ ไม่มีอะไรที่ตายตัว เราสามารถปรับเปลี่ยนและแทรกความเป็นตัวเราเข้าไปได้ และอย่าลืมนะคะ การฝึกฝนจะทำให้เราพูดคล่องขึ้นและสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น และถ้าอยากเก่งภาษาเพิ่มขึ้น ลองมาเรียน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับผู้เรียนวัยทำงานด้วยตารางเวลาและบทเรียนที่กำหนดได้เอง เรียนในคลาสขนาดเล็กและสอนสดโดยครูเจ้าของภาษาระดับโลก ให้คุณสื่อสารอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์