• 93% ของบัณฑิตจากสถาบัน Regents ในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา ได้งานทำหรือกำลังศึกษาต่อ และ 81% ของบัณฑิตที่ได้งานทำเป็นงานระดับที่ต้องการบุคลากรที่จบปริญญาโท และมีฐานเงินเดือนสูงติด 1 ใน 10 ของบัณฑิตที่ได้งานจากทั่วประเทศ (ข้อมูลจาก Destination of Leavers from Higher Education survey)
  • สถาบันได้รับการประเมินความพึงพอใจดีเยี่ยมจากนักศึกษา 86% อ้างอิงจากข้อมูลของ National Student Survey 2018
  • สถาบันอยู่ในลำดับที่ 11 ของกลุ่ม Regent’s University London ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนสาขาธุรกิจและการจัดการ (ข้อมูลจาก National Student Survey)

Regent’s University London เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในลอนดอน ดำเนินการแบบไม่หวังผลกำไร ตอบโจทย์ผู้เรียนที่ชื่นชอบบรรยากาศของเมืองใหญ่โดยสถาบันตั้งอยู่ในย่านรีเจนท์พาร์คและแมรี่บอน เปิดสอนทั้งหลักสูตรอังกฤษและอเมริกันในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและการจัดการ แฟชั่นและดีไซน์ ภาพยนตร์ สื่อและการแสดง ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จิตบำบัดและจิตวิทยา

ข้อดีของการเรียนกับเรา

  • สถาบันตั้งอยู่ในย่านที่สวยงามใจกลางกรุงลอนดอน เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ติดสวนรีเจนท์
  • นอกจากนี้วิทยาเขตในแมรี่บอนยังห้อมล้อมไปด้วยร้านเสื้อผ้าแบรนด์ของนักออกแบบชั้นนำ และคาเฟ่  
  • ให้ความสำคัญกับความเป็นนานาชาติ: สถาบันของเรามีนักศึกษา 4,000 คน จากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก และมีบรรยากาศของความเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนหลากหลาย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของสถาบันที่รวบรวมความหลากหลายของผู้เรียนไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร
  • ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ: บัณฑิตของสถาบันจบออกมาเพื่อก้าวมาเป็นผู้ประกอบการ และผู้นำในธุรกิจโลก เพราะสถาบันส่งเสริมการฝึกงานและหาประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ทำให้มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ได้งานระดับสูง และมีฐานเงินเดือนในระดับสูงเช่นกัน
  • ให้ความสำคัญกับความสนใจเฉพาะตัว: ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนแบบตัวต่อตัว และห้องเรียนขนาดเล็กโดยจำกัดจำนวนผู้เรียนที่ 14 คนต่อห้อง สถาบันภาคภูมิใจในกระบวนการเรียนการสอนและองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโลกการทำงานจริง และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสาขาวิชาต่าง ๆ
  • สถาบันเน้นการเรียนการสอนที่ให้เน้นทักษะเฉพาะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่ทำให้ผู้เรียนมีความได้เปรียบในการจ้างงาน: ผู้เรียนมีโอกาสมากมายในการพัฒนาทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกงาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง ซึ่งส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในโลกการทำงานระดับนานาชาติ หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ และการสานต่อธุรกิจของครอบครัว 

หลักสูตรการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

MSc in Digital Marketing and Analytics

หลักสูตร MSc in Digital Marketing & Analytics เป็นสาขาวิชาแรกที่รวมวิชาการตลาดและการวิเคราะห์เชิงดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างทักษะพิเศษที่เป็นที่ต้องการของบริษัทนายจ้าง และยังเป็นสถาบันเดียวที่เปิดสอนสาขานี้ในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแบรนด์ระดับนานาชาติ และแคมเปญธุรกิจระดับโลก