De Montfort University

เมือง: เลสเตอร์ 

ภูมิภาค: ภาคกลางทางตะวันออก

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course)
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

ข้อมูลทั่วไป

  • มหาวิทยาลัย De Montfort ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 10 ของประเทศอังกฤษ อยู่ห่างจากลอนดอนเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยรถไฟเท่านั้น 
  • เลสเตอร์เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมเรื่องการกินอยู่ กิจกรรมสันทนาการ และอื่น ๆ มากมาย
  • เลสเตอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และในฐานะเมืองการศึกษา

มหาวิทยาลัย De Montfort เป็นสถาบันการศึกษาที่ควรค่าแก่การลงทุนเพื่ออนาคตของคุณเอง เพราะเราสอนให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์แบบผู้ประกอบการ พร้อมโอกาสการฝึกและทดลองทำงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ต่อยอดการนำความรู้วิชาการมาใช้ในชีวิตจริง 

ชีวิตนักศึกษาของคุณที่ De Montfort จะแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมั่น เราภาคภูมิใจที่ได้ผสมผสานจุดแข็งด้านการเรียนการสอน ร่วมกับผลงานวิจัย และภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยมีบริษัทและองค์ที่ให้การรับรองหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยกว่า 170 หลักสูตร