De Montfort University

เมือง: Leicester 

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ 

www.dmu.ac.uk

มหาวิทยาลัย DMU เปรียบเสมือนศูนย์รวมวัฒนธรรม ความหลากหลาย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา เป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ ซึ่งเหมาะกับการอยู่อาศัยอีกด้วย  

ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มีรากฐานมาจากประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา พร้อมกันกับระบบการเรียนการสอนที่ได้รางวัล และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนระดับโลก ที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะ และทัศนคติของนักศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทหรือนายจ้างในปัจจุบัน โดย DMU เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกในด้านการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย   เรามีความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่พร้อมส่งเสริม และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และโดดเด่น โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า 2,700 คน ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ปัจจุบันมีราว 19,000 คน