Brunel University London

เมือง: ลอนดอน 

ภูมิภาค: ลอนดอน

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Brunel เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก ที่ใช้ทุนราว 400 ล้านปอนด์ ในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน ห้องเรียนกว่า 4,500 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาระดับโอลิมปิก 

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านตะวันตกของกรุงลอนดอน เดินทางสะดวก พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการผสมผสานวิชาการที่เข้มข้นไว้กับภาคปฏิบัติ แนวคิดแบบผู้ประกอบการ และวิธีการความคิดสร้างสรรค์ ที่นำร่องโดย Isambard Kingdom Brunel จนมหาวิทยาลัยถูกขนานนามตามในที่สุด    

อันดับของมหาวิทยาลัย 

  • อันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักรสาขาการตลาด  (The Complete University Guide 2016)
  • อันดับ 1 ในลอยดอน และอันดับ 4 ของสหราชอาณาจักร และอันดับ 29 ของโลก จากการจัดอันดับ Top 100 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาที่อายุน้อยกว่า 50 ปี – Times Higher Education (THE)
  • อันดับ 6 ของสหราชอาณาจักรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (US News and World Report Global Rankings 2016)
  • อันดับ 4 ของสหราชอาณาจักรสาขาศิลปะและการออกแบบ – (The Guardian, University Guide 2014)

ทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น International Scholarships ซึ่งเป็นส่วนลดค่าเรียน 15% 

หลักสูตรที่เปิดสอน  

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับปริญญาตรีและโท หรือคุณวุฒิการวิจัยในสาจาต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ไอที การออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อม เช่น Foundation และ Pre-Mater’s ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ ไอที นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน   

การจ้างงาน 

มหาวิทยาลับ Brunel มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือเรื่องการฝึกและสมัครงาน มีที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ และการจัดงาน Career Fairs 

การสนับสนุนนักศึกษา 

มหาวิทยาลับ Brunel มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้านวิชาการ อาทิ การเรียน pre-sessional และภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อช่วยพัฒนาทักษะองค์รวมของผู้เรียน หรือการจัดปฐมนิเทศและให้ความช่วยเหลือเรื่องวีซ่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ทุนการศึกษา:

International Award มูลค่าทุนละ £6,000