เมือง: มาร์เก็ต ฮาร์โบโรท์ 

ภูมิภาค: เลสเตอร์ไชร์

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • โรงเรียนประจำ   
  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education) 
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรภาคฤดูร้อน
  • Football Academy
  • Motorsport

Brooke House College เป็นวิทยาลัยเอกชนนานาชาติ ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 55 นาที โดยรถไฟ เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ที่มีบรรยากาศการเรียนแบบอังกฤษแท้ ๆ 

เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการเรียนในระบบแบบอังกฤษ เปิดสอนหลายระดับ ดังนี้ Key Stage 3, GCSE, A Level และหลักสูตร University Foundation และยังมีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย รวมถึงเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และการเตรียมตัวสอบ IELTS สำหรับผู้เรียนที่ต้องการ 

ทราบหรือไม่ว่า Brooke House College ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านฟุตบอล และมีพันธมิตรด้านกีฬาที่ดีเยี่ยมกับ Sport Education Bangkok เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้สิ่งอื่นนอกเหนือจากด้านวิชาการ และยังมีหลักสูตรที่เป็นพันธมิตรกับทีมนักพัฒนาการแข่งรถอีกด้วย 

Brooke House College ถือกำเนิดจากธุรกิจครอบครัว ซึ่งยังคงดำเนินงาน และบริหารแบบเน้นบรรยากาศที่เป็นมิตร ดูแลใส่ใจ เน้นการอยู่ร่วมกันในสถาบัน (แบบสหศึกษา) 

ปัจจุบันมีนักเรียนราว 240 คน โดย 95% เป็นนักเรียนประจำ และมีสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง 

การเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก คนไม่เยอะ เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง พร้อมสังเกตกระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับผู้เรียนก่อนการเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันจะให้การสนับสนุน และอยู่ในทุกย่างก้าวเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนประสบความสำเร็จด้านการเรียนตามที่หวังไว้ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ (เช่น สถาบันกลุ่ม Russell) หรือสถาบันในต่างประเทศ