Birmingham City University

เมือง: Birmingham 

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

www.bcu.ac.uk

มหาวิทยาลัย Birmingham City ประสบความสำเร็จในการผสมผสานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน การให้ความสนับสนุนนักศึกษาตามภาคส่วน และการสร้างพันธมิตรร่วมกับบริษัทชั้นนำเข้าด้วยกัน สถาบันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่จบไปให้มีทักษะตามที่นายจ้างต้องการ โดย 93% ของนักศึกษาที่จบจากเรามีงานทำหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ผลสำรวจจาก DLHE ปี 2013/14)   

มหาวิทยาลัย Birmingham City เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ หรือตามองค์ความรู้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่ยอดเยี่ยม เน้นประสบการณ์การเรียนรู้จริง เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 40 สาขา และยังมีชื่อเสียงในการจัดอบรม และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ     

บุคลากรด้านการสอนของเรามาจากภาคอุตสาหกรรม และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทของพวกเขา และแน่นอนว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  เราพัฒนาและหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนให้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ต่างๆ มาสอน การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นการจำลองการทำงานในชีวิตจริง 

นอกจากนี้เรายังให้โอกาศนักศึกษาได้ทำงานจริงๆ ในบริษัทนำร่องของมหาวิทยาลัย คือ “OpportUNIty” - 

งานเพื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรามุ่งมั่นทำงานโดยคำนึงถึงความต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อจะผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จสูงสุดในอนาคต มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลด้านการให้ความช่วยเหลือดีเด่น รวมถึงการสร้างพันธมิตรด้านวิชาการเพื่อนักศึกษา หมายถึงช่องทางที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจะร่วมกันหาวิธีที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และที่ไม่เคยมีที่ใดมาก่อน   

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาเพิ่มเติมที่มีมูลค่ากว่า 260 ล้านปอนด์ เช่น อาคาร Parkside สำหรับนักเรียนสาขามีเดีย และการออกแบบ ซึ่งเปิดให้ใช้งานตั้งแต่ปี 2013  อาคาร Curzon สำหรับหลักสูตรธุรกิจ กฏหมาย สังคมศาสตร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด ห้อง IT และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครันทั้งที่วิทยาเขต City Centre และวิทยาเขต City South ซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของวิทยาลัยการดนตรี และห้องเรียนเสริมของวิทยาลัย City Centre ที่กำลังจะเปิดใช้ในปี 2017 

งานต่างๆ ที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและนักศึกษาไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเราอีกด้วย 90% ของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินโดย Research Excellence Framework 2014 ให้อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” หรือ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ “มีความสำคัญมาก” 

มหาวิทยาลัย Birmingham City มีชื่อเสียงในเรื่องของการขยายความร่วมมือ และการทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นซึ่งเปิดรับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติ โดยนักศึกษากว่าครึ่งของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 23,000 คน มาจากเมืองข้างเคียง และมีนักศึกษาต่างชาติจาก 80 ประเทศทั่วโลก รวมถึงจากภูมิภาคยุโรปราว 2,600 คน   นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ริเริ่มการศึกษาเพื่ออาชีพหรืออาชีวศึกษาในเมืองเบอร์มิ่งแฮมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 ผ่านการหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆ ในเมืองมาตั้งแต่อดีต และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1992 โดยเปลี่ยนมาให้ชื่อ “มหาวิทยาลัย Birmingham City” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และภูมิใจในเมืองบ้านเกิดของสถาบัน