Birmingham City University

เมือง: เบอร์มิงแฮม 

ภูมิภาค: ภาคกลางของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathway to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่สองของประเทศสหราชอาณาจักร สถาบันของเราได้ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติราว 24,000 คน ที่มาจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก 

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณวิทยาเขต อาทิ ตึกเรียนของสาขาวิชาศิลปะ สิ่งแวดล้อมฝีมือมนุษย์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต มีเดียและสังคมศาสตร์  ที่ใช้ทุนราว 260 ล้านปอนด์ในโครงการนี้  

นอกจากโปรเจคการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในวิทยาเขตแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีและโท กว่า 350 สาขา ให้ทันยุคสมัย และมีความยืดหยุ่น เน้นสาระการปฏิบัติ และโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในระดับนานาชาติ 

สถาบันมีบุคลากรด้านการสอนราว 17,000 คน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ Microsoft Cisco และ Jaguar Land Rover เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และมีประสบการณ์การฝึกงานจริงในอุตสาหกรรม และมีบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานผ่านเอเจนซี่คือ  ‘OpportUNIty’ อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยยังมีระบบสนับสนุนนักศึกษาที่เรียกว่า “Ask” ที่คอยให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ที่นี่ที่เดียว  

ในภาพรวม มหาวิทยาลัย Birmingham City เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย และกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษา เราทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม เพื่ออนาคตที่ดีกว่า