BELLERBYS COLLEGE

เมือง: ไบรตัน เคมบริดจ์ ลอนดอน

ช่วงอายุของนักเรียน: 14-19 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education) 
  • IGCSE 1 ปี / 2 ปี

เปิดโอกาสรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ Bellerbys College สถาบันการศึกษาของอังกฤษเปี่ยมคุณภาพ เหมาะสำหรับคุณและได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

Bellerbys College อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้นักเรียนแต่ละคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีการให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ นักเรียนของ Bellerbys จำนวนมากได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Oxford มหาวิทยาลัย Cambridge และมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group

หลักสูตรเหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมทักษะทางด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการศึกษาต่อ คณาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนของ Bellerbys จะได้รับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีการให้คำแนะนำในการสมัครเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนของ Bellerbys สอบได้คะแนนสูง และได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายและเป็นมิตร

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 70%