Bath Spa University

เมือง: Bath

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.bathspa.ac.uk

มหาวิทยาลัย Bath Spa เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ธุรกิจ และการศึกษา เราเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากชุมชนที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรและมีการติดต่อกับผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้เรามี นักศึกษาประมาณ 7,000 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากกว่า 80 ประเทศ มหาวิทยาลัย Bath Spa ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและเป็นสถาบันการศึกษาที่มอบคุณภาพชีวิตนักศึกษาชั้นเลิศให้กับนักศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างชาติ ความมุ่งมั่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และองค์กรของเราเป็นที่ประจักษ์  ใน ปี ค.ศ. 2014/15 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ที่สุดในสหราชอาณาจักรโดย 'Which?’