Aston University

เมือง: เบอร์มิ่งแฮม

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Aston ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1985 และได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1966 เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอน มีพันธมิตรที่แนบแน่นกับแวดวงอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และภาคธุรกิจอยางกว้างขวาง   

Guardian League Tables จัดให้มหาวิทยาลัย Aston เป็นอันดับที่ 34 ของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของปี 2020 (ผลจากการจัดอันดับเมื่อเดือนมิถุนายน 2019) ได้รับรางวัลระดับ Gold จากการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน (Teaching Excellence Framework – TEF 2017) โดยเป็นระดับที่สูงที่สุด นอกจากนี้กว่า 84% ของนักศึกษามีความพึงพอใจในสถาบัน (จากการสำรวจ National Student Survey ครั้งล่าสุดในปี 2018) ได้รับระดับ 5 ดาว จากการประเมินด้านการเรียนการสอน อัตราการเข้าทำงานของบัณฑิต นวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียน ความครบครัน และความเป็นนานาชาติ  

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกว่า 78% ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพระดับ “ชั้นนำของโลก” หรือ “ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ” เป็นสถาบันการศึกษาอันดับที่ 23 ของสหราชอาณาจักรและ Top 200 จากการจัดอันดับของ QS Graduate Employability Rankings 2018 (ด้านอัตราการได้งานทำของบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยมีที่พักภายในวิทยาเขตใจกลางเมืองเบอร์มิ่งแฮม เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอังกฤษรวมถึงห้องสมุด โรงยิม และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนอย่างครบครัน เมืองเบอร์มิ่งแฮมได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีสันมากที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบใด อาทิ แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน การเดินทางท่องเที่ยว วัฒนธรรม กีฬา แหล่งช็อปปิ้ง และย่านออฟฟิศ ทั้งหมดนี้อยู่เพียงไม่กี่นาทีจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

ทุนการศึกษา:

มหาวิทยาลัย Aston มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาจำนวนมากให้นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ปริญญาตรี และปริญญาโท