Aston University

เมือง: Birmingham

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

http://www.aston.ac.uk

มหาวิทยาลัย Aston เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ นิติศาสตร์ สุขภาพ ภาษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีสถิติการได้งานของบัณฑิตในระดับยอดเยี่ยม โดยมีหลักสูตรที่มีการฝึกงานเป็นเวลาหนึ่งปีในภาคอุตสาหกรรมแบบรับค่าตอบแทนด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังติดอันดับ 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 12,000 คน โดยเป็นระดับปริญญาตรี 9,280 คน และ 29% เป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 130 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่สองรองจากกรุงลอนดอน ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 90 นาที มีประชากรราว 1.3 ล้านคน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในรั้ววิทยาเขตมีความปลอดภัย เป็นมิตร เหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ช่วยปูทางนักศึกษาสู่ความสำเร็จทางวิชาการ และชีวิตในอนาคต