Anglia Ruskin University

เมือง: Cambridge & Chelmsford

ภูมิภาค: ตะวันออกของอังกฤษ

 

www.anglia.ac.uk

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin เป็นสถาบันการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยคณะวิชา 5 คณะ และสถาบันวิจัย 6 แห่ง ตั้งอยู่ในวิทยาเขตในเมืองเคมบริดจ์ เมืองเชมส์ฟอร์ด และเมืองพีเทอร์บอราท์ มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ทันสมัยควบคู่กับการมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เมื่อครั้งที่นายจอห์น รัสคิน เปิด Cambridge School of Art ขึ้นในปี ค.ศ. 1858 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตในเมืองเคมบริดจ์  

ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 39,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 2,700 คน ที่มาจาก 177 ประเทศทั่วโลก เราเห็นคุณค่าของนักศึกษาทุกคนและมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่พวกเขา มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin ยังได้รับรางวัลดีเด่นในด้านการบริการนักศึกษาในปี 2012 โดย Times Higher Education Awards นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ ที่ประเมินโดย Barometer ในปี 2013 อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเรื่องมีความเป็นเลิศด้านวิชาการโดยหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร (UK’S Higher Education funding bodies) ในปี 2014 โดยมี 12 แขนงวิชา ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำของโลกในการทำวิจัย เช่น การดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และการจัดการวิสาหกิจ  เรามีความมุ่งมั่น และภาคภูมิใจที่เป็นสถาบันมีความทันสมัย คิดก้าวหน้า และปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ให้กับนักศึกษาของเราด้วย  

หลักสูตรของเราได้รับการจัดอันดับโดย National Student Survey ในปี 2015 ว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรกระตุ้นสติปัญญามากที่สุด โดยหลักสูตรต่างๆ เหล้านี้ ถูกออกแบบขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติ และทักษะที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาในแง่ของโอกาสการถูกจ้างงาน นอกจากนี้จะมีการช่วยเหลือด้านโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาขณะศึกษา เช่น การแนะแนวอาชีพ ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งาน หรือโอกาสทดลองทำงานและฝึกงานต่างๆ บัณฑิตที่จบจากสถาบันของเรา 9 ใน 10 คน จะมีโอกาสได้งานทำสูง และมีโอกาสที่ดีกว่านักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ในการได้งาน และค่าจ้างที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังเรียนจบ   

จิตวิญญาณในการริเริ่มวิสาหกิจของเรา 

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin ส่งเสริมหลักการริเริ่มและการเป็นเจ้าของวิสาหกิจในกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า และภาคภูมิใจที่เคยได้รับรางวัลในฐานะมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมวิสาหกิจของประเทศในปี 2014 โดย Times Education Awards 

ศูนย์พัฒนาและวิจัยวิสาหกิจ (Centre for Enterprise Development and Research – CEDAR) มีความภาคภูมิใจที่เป็นสถาบันแรกของสหราชอาณาจักรที่ได้พัฒนามาเป็น สถาบันเพื่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ (Institute of Enterprise and Entrepreneurs – IOEE) และศูนย์แห่งความเป็นเลิศในปี 2013 องค์ความรู้ ความเข้าใจ และนวัตกรรม ที่สั่งสมมาได้ถูกส่งต่อให้นักศึกษาผ่านการหลักสูตรอบรมทางวิสาหกิจ หลักสูตรการเรียน งานอีเวนท์ และกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งโครงการระดับนานาชาติที่ทำร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ 

ทุกๆ ปี CEDAR จะจัดการแข่งขันการสร้างวิสาหกิจสำหรับนักศึกษา โดยไม่จำกัดสาขาวิชา โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 ปอนด์ เพื่อเป็นเงินตั้งต้นการทำธุรกิจ มีการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เช่น “การเป็นเจ้านายตัวเอง” หรือ “เริ่มต้นทำ….” เพื่อสร้างบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่ต้องการจะสร้างธุรกิจของตัวเอง และ StartupLab ก็เป็นพื้นที่ที่อุทิศให้กับนักศึกษาที่มีแนวคิดและต้องการจะริเริ่มสร้างธุรกิจ โดยมีห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เปิดให้ใช้ฟรี และยังมีชมรมสำหรับนักศึกษาที่รวบรวมผู้ที่มีแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ ให้นำแนวคิดมาทดสอบ และพัฒนากับเพื่อนคนอื่นๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญของ CEDAR คอยให้คำปรึกษา 

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร ที่มีหลักสูตรด้านวิชาการสอนธุรกิจและการจัดการวิสาหกิจ โดยหลักสูตรปริญญาโทที่ประสบความสำเร็จอย่างมานี้ เปิดสอนในปี 2015 การออกแบบหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะผสมผสานทฤษฏีและการปฏิบัติ โดยปลูกฝังประสบการณ์ของนักธุรกิจและผู้ที่คร่ำหวอดในธุรกิจลงไป การพัฒนาและการสอนหลักสูตรนี้ก็ตั้งใจที่จะมอบความรู้ในแขนงการบริหารและจัดการวิสาหกิจอย่างเข้มข้น