Anglia Ruskin University

เมือง: เคมบริดจ์

ภูมิภาค: ภาคตะวันออกของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี 
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University ถูกจัดอันดับให้เป็น Top 350 ของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก (จัดโดย Times Higher Education's World University Rankings 2019) ที่มีประสบการณ์การต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 185 ประเทศทั่วโลก มีวิทยาเขตในสองเมืองคือเคมบริดจ์และเชล์มฟอร์ด  

มหาวิทยาลัยลงทุนกว่า 100 ล้านปอนด์ ในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเพียง 9 แห่งของสหราชอาณาจักรที่มีเป็นวิทยาลัยทัศนมาตรศาสตร์อีกด้วย และมีแกลเลอรี่ (คือ Ruskin Gallery) ของสถาบันโดยเฉพาะ มีศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนิติศาสตร์ ศาลจำลอง ห้องจำลองเกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงห้องสมุดที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ที่มีทรัพยากรครบครัน อาทิ ตำรา และทรัพยากรเรียนรู้ออนไลน์    

นักศึกษาของ Anglia Ruskin จะได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพผ่านบริการ University's Employability Service ที่มีข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การเขียนประวัติ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ประสบความสำเร็จ การแนะแนวทำได้หลายรูปแบบ เช่น การพบอาจารย์แบบตัวต่อตัว หรือการปรึกษาแบบออนไลน์ 

นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข อาทิ บริการความช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้มีความพิการ ปัญหาทางจิตเวช อาการป่วยทางกายภาพ หรือความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียน การให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไป เรื่องการเงิน และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ  

นอกจากการเรียนวิชาการแล้ว เราสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าชมรในช่วงเวลาว่างจากการเรียน เพื่อเปิดโอกาสการพบเพื่อนใหม่ เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในประวัติการเรียน และเป็นการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี 

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด £4,000 สำหรับนักศึกษา