คุณอัญชลี ชัยวรพร

นักเขียนบทความวิจารณ์และวิชาการ

คุณอัญชลี ชัยวรพร เป็นนักเขียนบทความวิจารณ์และวิชาการให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและต่างประเทศมาสองทศวรรษหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Arts in Film Studies จาก Southampton University  งานของเธอได้รับการตีพิมพ์ในประเทศเกาหลีใต้ สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุ่น เธอได้รับรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่นประจำปี 2543 และรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำปี 2545  ตั้งแต่ปี 2545 คุณอัญชลีได้รับทุนจากต่างประเทศเพื่อวิจัยภาพยนตร์เอเชียในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา เธอเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะ วัฒนธรรม ละครเวที ดนตรี และภาพยนตร์ในประเทศไทย

« กลับสู่หน้าหลัก