Abbey DLD Colleges

เมือง: เคมบริดจ์ ลอนดอน แมนเชสเตอร์ 

ช่วงอายุของนักเรียน: 14-19 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • โรงเรียนประจำ
  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education) 
  • GCSE

Abbey DLD Colleges เป็นเครือข่ายของวิทยาลัยเอกชนสามแห่งซึ่งตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนจากสหราชอาณาจักรและทั่วโลกมีวิทยาลัยที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน วิทยาลัยมีชื่อเสียงมายาวนานในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

Abbey DLD มีวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรสามแห่งตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ ลอนดอนและแมนเชสเตอร์ แต่ละแห่งสอนหลักสูตร GCSE, A-LEVEL และ Foundation

ในทุก ๆ ปี นักเรียนของ Abbey College Cambridge มีผลการเรียนในระดับ sixth form สูงสุดเมื่อเทียบกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ ใน Cambridge โดยในปี ปี 2018 70% ของนักเรียนในระดับ A-level ได้เกรด A * หรือ A (และ 32% ของ A*)  นอกผลการสอบแล้ว นักเรียนของวิทยาเขต Cambridge ยังประสบความสำเร็จในการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ เช่น Olympiads, Advanced Extension Awards และ STEP papers

DLD College London เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1931 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนและมหาวิทยาลัย วิทยาลัย DLD มีนักเรียน 35% มาจากสหราชอาณาจักรและมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการกุศล โอกาสในการทำงาน โปรแกรมพูด และกีฬา

Abbey College Manchester เป็นวิทยาลัยแบบเปิด ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ และในปี 2016 87% ของนักเรียนได้รับตอบรับให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้เป็นอันดับแรก

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียน