ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Suntory ก่อตั้งขึ้นในปี 1899 โดยมีภารกิจของ Suntory ในการสร้างความกลมกลืนกับผู้คนและธรรมชาติ BRAND'S Suntory เป็นองค์กรเสริมสุขภาพชั้นนำในเอเชีย ทำการตลาดโดย BRAND'S ซึ่งช่วยสร้างรากฐานของสุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์หลักของ BRAND'S และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอื่น ๆ

แบรนด์ของ Suntory ดำเนินธุรกิจตามคุณค่าของ Suntory ด้วยจิตวิญญาณที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องของ Yatte Minahare และการตอบแทนสังคมโดยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาในคนของเราที่เรียกว่า Suntory People Way ซึ่งรวมถึงครอบครัว Suntory ที่เราเปิดโอกาสให้กับการพัฒนาส่วนบุคคล และการเติบโตอย่างมืออาชีพ Yatte Minahare ที่ซึ่งเราแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความ 'ไม่ยอมแพ้' และการมีส่วนร่วมที่เราถูกปลูกฝังโดยปรัชญา 'การเติบโตเพื่อความดี' ตามวิสัยทัศน์ของ Suntory