อยากปูพื้นฐานให้แน่น เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

เรียนกับเจ้าของภาษาเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

ปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในระดับสากลทั่วโลก ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาที่สองมากขึ้น เพราะหากมีทักษะการใช้ภาษาที่ดี ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสดี ๆ ในชีวิตมากขึ้น ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาในระดับสูง การติดต่อธุรกิจกับนานาชาติ รวมถึงการต่อยอดไปสู่หน้าที่การงานที่ก้าวหน้าในอนาคต  

การปูพื้นฐานภาษาให้แน่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างไหลลื่น ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งสถาบันสอนภาษา บริติช เคานซิล เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของที่นี่จึงสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งหมด และผู้เรียนไม่ต้องกังวลใจว่าจะเรียนไม่รู้เรื่อง เพราะในแต่ละคลาสจะมีครูผู้ช่วยคนไทยประจำอยู่ในห้องเรียนด้วย ทำให้สามารถให้คำแนะนำกับผู้เรียนได้ตลอดเวลาหากไม่เข้าใจบทเรียน หรือมีข้อสงสัยใด ๆ  

สำหรับข้อดีในการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงนั้น นอกจากจะได้ฝึกออกเสียงและสำเนียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแล้ว ก็ยังได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของต่างประเทศด้วย 

พัฒนาทั้งทักษะภาษาและเสริมสร้างความมั่นใจ

ขณะที่บรรยากาศการเรียนการสอนของ บริติช เคานซิล เป็นไปอย่างผ่อนคลาย เป็นกันเอง และไม่เคร่งเครียดจนเกินไป โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนแล้ว ก็ยังช่วยสร้างความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น และพูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาก็เหมือนกับการฝึกทักษะอื่น ๆ ที่ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความชำนาญและความคุ้นเคย หากทิ้งช่วงนานเกินไปก็อาจต้องเริ่มฟื้นความรู้กันใหม่ ไม่ต่างจากนักกีฬาที่ต้องหมั่นฝึกซ้อมและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก็จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้คุ้นเคยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนั่นเอง    

ส่วนการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี ควรจะพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อม ๆ กัน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น ดังนั้น หากไม่ถนัดทักษะใดก็อาจจะแจ้งให้ครูผู้สอนได้รับทราบ เพื่อเน้นฝึกฝนทักษะนั้นเป็นพิเศษ โดยผู้เรียนสามารถสอบถามรายละเอียด และขอคำแนะนำเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับความต้องการได้ที่ บริติช เคานซิล  หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 657 5678