คอร์สเรียนไอเอล ตอบโจทย์น้อง ๆ มัธยม ที่อยากเรียนต่อ

เตรียมตัวเนิ่น ๆ กับคอร์สเรียนไอเอล สำหรับมัธยมปลาย

น้อง ๆ ที่กำลังเรียนในระดับมัธยม และกำลังคิดจะเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากจะต้องเลือกสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อแล้ว ก็ยังต้องเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS (International English Language Testing System) หรือสอบไอเอลกันด้วย เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ไปสมัครกับมหาวิทยาลัยที่อยากจะเข้าเรียน ทำให้หลายคนต้องเตรียมตัวกันแต่เนิ่น ๆ ด้วยการหาคอร์สเรียนไอเอล เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาสอบจริง

โดยการสอบไอเอลนั้น จะมีการทดสอบทักษะด้วยกัน 4 อย่าง ได้แก่ การฟัง (Listening) 30 นาที, การอ่าน (Reading) 60 นาที, การเขียน (Writing) 60 นาที, การพูด (Speaking) 11-14 นาที ซึ่งระดับผลคะแนนจะมีตั้งแต่ 0.0 – 9.0 ส่วนคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศที่อยู่ในสหราชอาณาจักร จะมีเกณฑ์อยู่ที่ 6.0 – 6.5 เช่นเดียวกับประเทศยอดนิยมอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคะแนนที่ผ่านเกณฑ์จะอยู่ที่ 6.5 – 7  

ปัจจุบันคะแนนสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับในองค์กรต่าง ๆ กว่า 10,000 แห่ง รวมกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนอกจากน้อง ๆ จะนำผลสอบ IELTS ไปใช้สอบเข้าสถาบันการศึกษาในเมืองนอกได้แล้ว ก็ยังใช้เป็นใบเบิกทางสมัครงานในองค์กรนานาชาติได้ด้วย ดังนั้น ถ้าน้อง ๆ ลงคอร์สเรียนไอเอล เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศ รวมถึงหางานทำในต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย  

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ปูทางสู่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

อ่านมาถึงตรงนี้ ถ้าน้อง ๆ คิดว่าจะสอบไอเอลแน่ ๆ คงต้องเริ่มวางแผน และเตรียมตัวกันได้แล้ว ทั้งการเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้มีความพร้อมและความมั่นใจมากที่สุดเมื่อถึงวันสอบ ซึ่งนอกจาก บริติช เคานซิล จะเป็นผู้แทนการจัดสอบไอเอลอย่างเป็นทางการแล้ว ที่นี่ยังมีคอร์สเรียนไอเอล สำหรับน้อง ๆ มัธยม อายุระหว่าง 15-17 ปี โดยเฉพาะ เพื่อช่วยปูทางไปสู่มหาวิทยาลัยที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ โดยใช้ชื่อว่า "หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS" 

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล จะเริ่มตั้งแแต่การพัฒนา และฝึกฝนทักษะให้น้อง ๆ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายจากคุณครูที่เชี่ยวชาญให้ได้ฝึกฝนกันด้วย ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่  

นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังเน้นเพิ่มคะแนนทั้งด้านการพูด (Speaking) และการเขียน (Writing) ให้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งเพิ่มคลังคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ, แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีขึ้น และมีตัวอย่างข้อสอบไอเอล ปีที่ผ่านมาให้ได้ทดลองทำ รวมถึงมีการจับเวลาเหมือนตอนสอบจริงด้วย เพื่อให้น้อง ๆ คุ้นเคยกับแนวทางในการทำข้อสอบเมื่อถึงเวลาลงสนามสอบจริง ๆ