คอร์สเรียนภาษาอังกฤษดี ๆ ราคาโดนใจมีอยู่จริง!

คอร์สเรียนหลากหลายในราคาจับต้องได้

ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก และมีมากกว่า 400 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ถ้าสามารถสนทนาและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องไม่ต่างจากเจ้าของภาษา ก็จะยิ่งเพิ่มความได้เปรียบ และโอกาสดี ๆ ในชีวิตได้มากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาต่อในต่างประเทศ และการทำงานในองค์กรที่ต้องร่วมงานกับชาวต่างชาติทั้งในและต่างประเทศ   

หนึ่งในวิธีที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หนีไม่พ้นการหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษดี ๆ ที่ราคาโดนใจ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันสถาบันสอนภาษาชั้นนำล้วนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับทำงาน 

บริติช เคานซิล เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมานานกว่า 75 ปี จึงมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ในราคาจับต้องได้ อาทิ คอร์สเรียนแบบ Primary Plus ที่ช่วยให้น้อง ๆ เก่งรอบด้าน และกล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ, คอร์สเรียน Grammar & Writing สำหรับชั้นประถมและมัธยม ที่เน้นหลักไวยากรณ์และการเขียนโดยเฉพาะ, คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา Secondary Success ที่ออกแบบสำหรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 12-17 ปี เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ทุกด้าน หรือคอร์สเรียน IELTS สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ และคุ้นเคยกับแนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน   

หลักสูตรของ บริติช เคานซิล ทั้งหมด ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในระดับสากล อีกทั้งยังมีความเป็นมืออาชีพ และเข้าใจธรรมชาติในการเรียนรู้ของนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดีด้วย จึงสามารถกระตุ้นให้น้อง ๆ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรออกแบบเป็นพิเศษเหมาะกับทุกวัย

ขณะที่หลักสูตรต่าง ๆ ของ บริติช เคานซิล ล้วนได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะกับนักเรียนในทุกวัย ผ่านสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ทันสมัย จึงรับประกันได้ว่าน้อง ๆ จะเรียนรู้ได้ตรงจุด โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอีกต่อไป เพราะระหว่างที่เรียนครูผู้สอนจะมีกิจกรรมในห้องเรียนให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมตลอดเวลา  

นอกจากนี้ บริติช เคานซิล ยังมีบริการทดสอบวัดระดับภาษาที่ได้มาตรฐานและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุดด้วย โดยสามารถจองสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์สาขาใกล้บ้าน ทั้งในกรุงเทพ (สาขาสยามสแควร์, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, แจ้งวัฒนะ, ศรีนครินทร์) และสาขาเชียงใหม่ รวมถึงมีบริการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและตารางเรียนด้วย โดยสามารถจองเวลารับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นกัน หรือโทร 0 2 657 5678