บริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ร่วมจัดการสัมมนาการศึกษานานาชาติ

Globla Education Dialogues (The East Asia Series) 

 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมร่วมเพื่อสังคมและความเติบโตทางเศรษฐกิจ” ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาการศึกษานานาชาติ (ภาคพื้นเอเชียตะวันออก) เพื่อขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน อาร์คาเดีย ภูเก็ต ประเทศไทย 

การเสวนานี้มุ่งเน้นการเปิดโอกาสและเพิ่มความท้าทายในการใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้วิธีการหาความร่วมจากทั้งสามฝ่าย (Triple Helix) และร่วมหาคำตอบว่า จะนำงานวิจัยทางการศึกษาก่อให้เกิดความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และรัฐบาลได้อย่างไร นอกจากนี้ การเสวนายังตระหนักถึงช่องทางที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะนำเครือข่ายการวิจัย และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อต่อยอดศักยภาพทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม และความเติบโตทางเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับการเสวนาการศึกษานานาชาติ

ในยุคโลกาภิวัฒน์ การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อร่วมหาทางออกในปัญหาด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพิ่อเผชิญกับความท้าทายเป็นสิ่งที่สำคัญ

การประชุมเสวนาการศึกษาโลก (Global Education Dialogues) เป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนนโยบายและผู้มีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ มาร่วมอภิปรายเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นกับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ ทั้งนี้การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเสวนาระหว่างรัฐบาล มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ในการประชุมเสวนาแต่ละครั้ง เราได้เปิดพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาในการระดมความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับการศึกษานานาชาติ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด Powerpoint ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Keynote: Triple Helix challenges and Opportunities

Plenary: The role of triple helix in supporting technology transfer - Transportation Industry

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง